artikel

Naïef

bouwbreed

Naïef

Ze waren niet goed gevallen, de uitlatingen van Chareltje de Calimero. Als voorman van de belangenbehartiger ‘Zelfstandigen Bouw’ had hij de Aannemersfederatie en de vakbonden via de media de kast op gedreven. Natuurlijk was er meteen een gezamenlijke reactie van de sociale partners; die vrijen en vechten naargelang het hun goed uitkomt. Met genoegen volg ik al geruime tijd de discussie over de schijnzelfstandigen in de bouw. Zijn ze er nou wel of zijn ze er niet?

Eerder kwam FNV Bouw met de uitslag van een enquête waaruit bleek dat er onder haar leden 30.000 ‘collegiale’ schijnzelfstandigen zijn; een uitslag die werd betwist door Bouwend Nederland. Feit is dat het grootste deel daarvan niet moet klagen. De meesten zochten in de gouden jaren geheel zelfstandig en vrijwillig het geluk op. Naast dollartekens in hun ogen was het vooruitzicht om geen jagende klotebaas boven zich te hebben een aantrekkelijk motief om aan zzp’er te worden. Werkgevers werden op hun wenken bediend om de regelgeving omtrent ontslag en ziekteverzuim te omzeilen. Dat daarmee de collectieve voorzieningen onder druk kwamen te staan en dat indirect het opleidingssysteem afgebroken, was iedereen ontgaan. De wens om in een regulier bouwoverleg mee te praten over de besteding van andermans geld is wel naïef. Neemt niet weg dat er zoals holle bolle Gijs zei ‘genoeg aanknopingspunten’ zijn om het gesprek aan te gaan. Wat te denken van een gezamenlijke actie om het vereiste erkend leerbedrijf om zeep te helpen? Wat zou het gevolg kunnen zijn van een uniform te hanteren zzp-tarief, dat ontdaan is van de marktwerking? Het zou een stuk hoger moeten liggen dan de kosten van een aspirant bouwvakker. Misschien kan men ook samen optrekken om het rondpompen van geld via een chaotische belastingdienst te ontdoen van werkverschaffing en fraude. De daarmeebereikte besparing zou ingezet kunnen worden om de bouwbranche weer de status te kunnen geven waar hij recht op heeft.

Reageer op dit artikel