artikel

Milieudatabase zand in de motor van bouw

bouwbreed

Milieudatabase zand in de motor van bouw

De Nationale Milieudatabase bestaat nu ruim een jaar. Langzaam komen de problemen voor het voetlicht, vooral voor innovatieve bedrijven, ervaart KlaasJan Swager.

Op 1 januari 2013 was het zover: conform het Bouwbesluit moet bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren (groter dan 100 vierkante meter), een milieuprestatieberekening gebouw (MPG) bijgevoegd worden. De berekening moet aantoonbaar voldoen aan de SBK-Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en gww-werken inclusief het gebruik van de vigerende versie van de Nationale Milieudatabase.

Deze opgave impliceert een enorme verplichting voor vergunningverleners, bouwbedrijven en leveranciers van bouwmaterialen. Ruim een jaar later komen de problemen van deze verplichting langzaam voor het voetlicht. Het bouwen en invullen van de Nationale Milieudatabase verloopt moeizamer dan verwacht en langzamerhand komt er meer aandacht voor alle verdere implicaties.

Afgelopen jaren hebben wij als bedrijf met lede ogen moeten aanschouwen dat er door veel partijen is ingezet op de ontwikkeling van de Nationale Milieudatabase en aanverwante rekenmethoden. Als relatief kleine maar innovatieve speler zijn wij met onze bedrijven in de houthandel, houtmontage en speeltoestellen maar beperkt in staat om hier aan deel te nemen. Daarnaast zorgt het onzekere beleid voor grote risico’s binnen onze bedrijfsvoering en een hoge druk op onze brancheorganisaties.

Ruim een jaar geleden hebben wij bij diverse brancheorganisaties en het verenigd bedrijfsleven, waaronder ook VNO-NCW, onze bezwaren kenbaar gemaakt. Zelfs in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld ten aanzien van de ontwikkelingen en uitwerking van het nieuwe beleid. Met name de administratieve lasten ten gevolge van dit beleid zijn voor ons soort mkb in de maakindustrie enorm en laten de eerder geschatte kosten van het Programma Duurzaam Inkopen ons inziens verbleken.

Bedenkingen

Nu er vanuit diverse organisaties wordt gezocht naar mogelijkheden om de ontwikkeling weer op gang te brengen, willen wij aandacht vragen voor onze bedenkingen ten aanzien van het project. Zonder het kind met het badwater weg te willen gooien, willen wij, na eerdere contacten met onder andere ministeries en Actal, de mogelijke beperkingen aankaarten voor innovatieve bedrijven en leveranciers van biobased bouwmaterialen.

Met onze ontwikkelingen op het vlak van houtmodificatie, brandvertraging en “nieuwe” houtsoorten zetten wij als bedrijf in op nieuwe milieuvriendelijke biobased oplossingen. Voor ons is het hierbij gezien de kosten niet haalbaar om met een grote variatie aan nieuwe houtproducten een bijdrage te leveren aan het vullen van de Nationale Milieudatabase. Wij zijn gebaat bij een hanteerbaar level-playing-fieldvoor bouwmaterialen dat niet kostenverhogend werkt voor de bouwsector en ons internationaal vooruit helpt.

Het effect van de ontwikkelingen zoals die nu worden uitgevoerd is dat wij niet weten waar we aan toe zijn bij de ontwikkeling van nieuwe producten en technieken. Verdere invoering van het voorgestelde systeem zal de drempel naar de markt voor nieuwe producten en toepassingen enorm vergroten. Ook zijn wij verre van overtuigd dat de uiteindelijke berekeningen bijdragen aan de ambities van duurzaam bouwen in Nederland en werkt het kostenverhogend voor de bouw.

Veel van onze producten komen pas echt goed tot hun recht door correcte montage en een juiste detaillering. Wat ons betreft verdienen constructieve duurzaamheid op basis van vakmanschap en slim ontwerp veel meer aandacht. Daarnaast voelen juist wij ons nu gedwongen kinderen met het badwater weg te moeten gooien bij innovaties op basis van het behandelen van houtproducten.

Reageer op dit artikel