artikel

Innovatie kan niet zonder lef

bouwbreed Premium

Innovatie kan niet zonder lef

Twee berichten van afgelopen week vielen mij op. Het ene ging over de proef met rekeningrijden in België, het andere ging over het kennisniveau van Nederland. Het verband tussen die twee? Het niet meer kunnen bijbenen van de internationale concurrentie.

De zogeheten KIA-coalitie van vakbonden, werkgevers en onderwijsinstellingen geeft aan dat Nederland meer moet investeren in onderwijs en onderzoek wil het de internationale concurrentie blijven bijbenen. De droevige constatering is dat Nederland in vergelijking met andere landen de laatste jaren geen vooruitgang heeft geboekt.

Ik zie dit als Nederlands symptoom. Waar we vroeger nog wel eens onze nek uitstaken om ergens voor te gaan, denk bijvoorbeeld aan de Deltawerken en de Betuweroute, blijven we de laatste jaren achter. Projecten die bij kunnen dragen aan het verhogen en verspreiden van onze kennis, sterven een zachte dood. Nog erger, innovatieve proje cten komen vaak niet eens meer op de tekentafel.

‘Rekeningrijden’ had kunnen bijdragen om onze internationale positie te versterken, maar daar was (politieke) moed voor nodig. Moed die er nu wel in België is. In België, met zijn federale bevoegdheden en gewesten, schijnt dus iets te lukken waar de Nederlandse politiek zich na de storm van protest van terug trok.

Het kabinet wil via de topsectoren innovatie bevorderen. Het streven is goed. Maar hoewel Nederland in Europees verband ooit de norm heeft afgesproken dat elk land één procent van het bbp aan onderzoek zou moeten besteden, is dat inmiddels losgelaten en is het gemiddelde nu 0,72 procent.

NLingenieurs blijft er op hameren: internationaal voorop blijven lopen vergt (ook) investeren in eigen land, in onderwijs én in projecten. De overheid als launching customerblijft daarbij in een aantal sectoren belangrijk.

Tenslotte nog even over rekeningrijden: het blijft een gotspe dat het niet lukt in Nederland. Als we hiervoor wel de moed hadden gehad hadden we ook het probleem van de accijnsverschillen aan de grens niet gehad. In april komen de deltabeslissingen. Daar ligt weer een grote kans voor Nederland om gebruik te maken van bestaande kennis en om nieuwe kennis aan te boren. Dit geldt voor onderwijs, onderzoek en de markt; dan is er sprake van echte innovatie.

Ed Nijpels, voorzitter NLingenieurs

Reageer op dit artikel