artikel

Het schiet niet op met de toekomst

bouwbreed

Het schiet niet op met de toekomst

Soms gaat de geschiedenis heel snel. Binnen een week kan de werkelijkheid er anders uit zien. Maar het is vaker zo dat veranderingen nauwelijks opgemerkt worden.

De Industriële Revolutie duurde 150 jaar. We leven tussen revoluties en evoluties in. Tussen snelle en langzame gebeurtenissen. Time flows. De recessie maakt de bouw heel traag. Want er ligt een immense vraag om gebouwen te ontwerpen die werkelijk minimaal in het realiseren zijn (lage voetafdruk) en duurzaam in gebruik zijn (energieneutraal of zelfs energieautarkisch). Jacqueline Cramer verordonneerde als minister, in lijn met de EU, dat per 2020, nog maar zes jaar te gaan, er geen nieuwbouw gerealiseerd mag worden zonder energieneutraal te zijn. Speciaal voor de verdiepingswoningbouw is dat voor iedereen een raadsel. Men heeft er geen idee van hoe dat gerealiseerd moet worden. Iedereen wacht op iedereen. De grote bouwers doen het op bescheiden schaal met grondgebonden woningen, maar sinds de Vinexwijken niet meer in de mode zijn, is het de vraag of dat zoden aan de dijk zet.

Vermoedelijk begint men pas in 2018 naar anderen te kijken om ideeën te pikken, die er dan nog niet zijn. Er zou een impuls van de probleemeigenaren, zoals de woningbouwcorporaties, moeten komen om de bouw te bewegen in die richting te gaan investeren met research & development. Parallel met de ontwikkelingen in de automobielindustrie zoude n grote corporaties er goed aan doen een aantal gemeenschappelijke initiatieven te nemen om in gezamenlijkheid een aantal experimentele plannen te ontwikkelen in de bedoelde richting van energieneutrale verdiepingsbouw voor woningen. Een soort platform-ontwikkeling, om de basisuitgangspunten en oplossingsrichtingen onder de knie te krijgen en vandaar weer individueel verder te gaan ontwikkelen voor duurzame appartementenbouw in verdiepingen op projectbasis.

Mick Eekhout, hoogleraar TU Delft en directeur Octatube

Reageer op de column via mail of twitter.com/cobouwNL

Reageer op dit artikel