artikel

Energieneutraal bouwen kan standaard worden

bouwbreed

Energieneutraal bouwen kan standaard worden

Het zijn niet alleen kleine bedrijven die in duurzaamheid actief zijn. Het gaat juist om een trend waarin vaak grote partijen actief zijn, onder meer in De Stroomversnelling en de Coöperatie Gebieden Energie Neutraal.

“De bouwbranche staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Onder invloed van onder meer het economisch tij, de veranderende vraag en het circle economy-denken zoeken de verschillende ketenpartners in de bouw en vastgoed aansluiting bij elkaar voor kennisdeling, conceptontwikkeling en samenwerking. Hierdoor ontstaan momenteel in razend tempo talloze technische innovaties die de duurzaamheid, comfort en flexibiliteit van gebouwen helpen verhogen”. De aankondiging van de horizontale benadering binnen de bouwketen zoals die tijdens Building Holland begin mei in Amsterdam RAI in vele gedaanten zal worden gepresenteerd is veelbelovend, te meer daar het gaat om een trend waarin vaak grote bouwpartners actief zijn. En dus niet uitsluitend kleine, idealistische en creatieve partners, zoals wellicht uit mijn bijdrage in Cobouwvan 7 januari jl. over de bijeenkomst Green-makeover zou kunnen blijken.

Er zijn – zo wijst ir. William van Niekerk, directeur corporate social responsibility van de Koninklijke BAM Groep terecht op – wel degelijk verschillende initiatieven zoals het verduurzamingsprogramma De Stroomversnelling of de Coöperatie Gebieden Energie Neutraal (GEN), waarin BAM maar ook andere grote partijen participeren. Iets dergelijks geldt bijvoorbeeld voor het BlueCasco-concept dat door CRH Structural Nl samen met andere bouwpartners op basis van betonkernactivering een energie-neutrale woning heeft opgeleverd. Het programma de Stroomversnelling heeft onlangs vier prototypen gerenoveerde woningen opgeleverd. De achterliggende gedachte is het testen van verschillende industriële vormen van renovatie: hoe kunnen in korte tijd energieverspillende woningen worden omgevormd tot duurzame, comfortabele, betaalbare en energie-neutrale woningen, die minstens veertig jaar mee kunnen. Daarbij wordt niet uitgegaan van complete sloop van woningen, hoewel er berekeningen en experimenten zijn die aantonen dat totale nieuwbouw efficiënter is, zeker wanneer er een level playing fieldzou zijn tussen renovatie en nieuwbouw waar het gaat om subsidies.

Transitie

De GEN – waarin vele bedrijven en instellingen zijn verenigd en die ondersteund wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken – richt zich op energieneutrale gebieden. Er is inmiddels voldoende zicht op de haalbaarheid en kosten van duurzame energievoorziening, zodat duidelijk is hoe de kosten van energietransitie uiteindelijk zullen oplopen voor de eindgebruiker. Er zijn nu zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw door GEN business-cases opgesteld, getest en uitgewerkt. De kern van energieneutraliteit van gebieden wordt bereikt door een combinatie van kennis van het consumptiegedrag van energiegebruikers, het optimaal organiseren van kasstromen en het toepassen van technische maatregelen. Zo blijken technische aanpassingen bij naoorlogse woningen die leiden tot nul-op-de-meter-woningen economisch gezien mogelijk. Ook zijn in dat kader proefwoningen gebouwd waarbij een combinatie van maatregelen voor de opwekking van decentrale duurzame energie, betere isolatie en effectievere verwarming en ventilatie leidt tot een hoger wooncomfort, zowel in gevoelstemperatuur als in geluidisolatie.

Er blijkt gelukkig hard samengewerkt te worden aan energiearme of –neutrale woningen. Zowel in de nieuwbouw als bij renovatie. Dat moet ook wel, omdat epc-eisen worden opgeschroefd, bewoners geen hoge energierekening wensen, maar toch ook om duurzaamheid en innovatie een kans te geven. Het succes van Breeam en dat van de Dutch Green Building Council en vergelijkbare initiatieven zoals de zeer recent gestarte consumentenactie ‘Ons huis verdient het’, geïnitieerd door Platform31, komt dus niet uit de lucht vallen. Wanneer er een verruiming van hypotheekregels op dat punt zou ontstaan, wordt energieneutraal bouwen de standaard.

Drs. Robbert Coops, sociaal geograaf en werkzaam bij Schinkelshoek & Verhoog (r.coops@schinkelshoekverhoog.com)

Reageer op dit artikel