artikel

Boksen boven je gewicht

bouwbreed

Boksen boven je gewicht

In sportwedstrijden worden zwaargewichten en lichtgewichten niet met elkaar in de arena gezet. Een te groot verschil in gewicht is een recept voor blessures en onaantrekkelijke competities.

Een fenomeen dat bekend staat als boven je gewicht boksen. Dit gaat niet alleen op voor sportwedstrijden maar ook voor de bouw van infrastructuur.

Voorwaarde voor vruchtbare samenwerking tussen partijen is een gezond evenwicht in competenties en kennis. Dat geldt zeker voor nieuwe uitdagingen als ketenintegratie en co-creatie (co-bouw?). Hiervoor is vergaande samenwerking tussen publieke en private ketenpartners nodig. Voldoet de bouw aan deze voorwaarde? Hebben de ketenpartners de nodige kennis en competenties in huis?

Overheden moeten, om beleid te kunnen bepalen en uit te voeren, zelf beschikken over voldoende uitvoeringskennis en ervaring. Of ze zullen externe ondersteuning moeten zoeken op die terreinen waar de eigen expertise tekort komt. Bijvoorbeeld voor het schatten van uitvoeringskosten, het onderkennen van risico’s, het beoordelen van biedingen en het waarderen van unsolicited proposals.

Andersom moeten private partijen hun traditionele taakopvatting van “u vraagt, wij draaien” loslaten en sparringpartner zijn van de overheid en andere stakeholders. Hun opdracht wordt breder: het versterken van de uitvoerbaarheid van overheidsbeleid en projecten. Dit vraagt om vroege betrokkenheid van private partijen en inbreng van hun uitvoeringskennis in de planvorming. In deze rol worden bouwondernemingen tevens service-providers en gaan eigenlijk gewoon maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maar waar wringt het nu? De terugtredende overheid dreigt uitvoeringskennis te verliezen. Kennis die juist voor co-creatie en ketensamenwerking zo essentieel is. Bouwondernemingen worden wel ‘omgekat’ maar nog niet omgeturnd tot service-providers. Deze oude wijn in nieuwe zakken doet samenwerken in co-creatie geen goed.

Zonder een evenwicht in kennis en competenties tussen partijen neemt de blessuregevoeligheid in co-creatie toe. Kijk maar naar de sport; het is niet verstandig om boven je gewicht te boksen. Helaas komt dit inzicht vaak nadat zware blessures zijn opgelopen. Zonder stevige fundering (kennis) wordt overheidsbeleid de volgende bubble, dit keer een “beleids-bubble”.

Jan Reinout Deketh, leading professional project governance Royal HaskoningDHV

Reageer op dit artikel