artikel

Bestaande woning energieneutraal

bouwbreed

Bestaande woning energieneutraal

In 2020 moeten alle nieuwe woningen energieneutraal zijn. Bestaande woningen en gebouwen energieneutraal maken, is een grote uitdaging.

De Nederlandse overheid scherpt de energieprestatie-eisen steeds verder aan. Dit beleid heeft effect op enkele tienduizenden nieuwbouwwoningen per jaar, maar laat zeven miljoen bestaande woningen ongemoeid. Daarom sloot de regering onlangs de green deal ‘Smart Energy Cities’ met enkele gemeenten, Topconsortia Kennis en Innovatie en de netbeheerders in Nederland. Samen hebben ze de ambitie om in de periode 2014-2019 minimaal honderdduizend bestaande woningen energieneutraal te maken. Daar is meer voor nodig dan isolatie en zonnepanelen.

De energierekening van een bestaande woning verlagen, is mogelijk door een combinatie van maatregelen in en om het huis. Wie de buitenkant van zijn woning goed heeft geïsoleerd, kan nog flinke stappen zetten door warmte terug te winnen uit afvalwater, met betere ventilatie, waterbesparende douchekoppen, hoogrendementsketels etc. Met dit pakket aan maatregelen kan de energierekening ongeveer met een derde omlaag. Eenzelfde besparing is mogelijk door zelf hernieuwbare energie op te wekken. Tot zover de stand der techniek. Hoopgevend, maar niet voldoende voor wie helemaal van zijn energierekening af wil. Om dat te bereiken is innovatie nodig op meerdere fronten, zoals het ontwikkelen van compacte opslagsystemen voor warmte en koude, het integreren van systemen voor energieopwekking in daken en gevels en het beter regelen en controleren van energiestromen in gebouwen en woningen met sensoren en zelflerende systemen. Doorslaggevend is de ontwikkeling van een samenhangend energiesysteem waarin afzonderlijke maatregelen op elkaar worden afgestemd. Niet voor één woning, maar liefst voor de hele wijk inclusief het nabijgelegen bedrijventerrein. Als zo’n systeem wordt aangesloten op het elektriciteits-, gas- en een warmtenet is het mogelijk slimmer om te gaan met tijdelijke overschotten.

De ondertekenaars van de green deal Smart Energy Cities starten binnenkort enkele pilots. Bij gemeenten bestaat grote belangstelling om deel te nemen. Vandaar dit signaal aan de bouwsector: de energiebesparingsprojecten van de toekomst worden ook toepasbaar gemaakt in bestaande bouw.

Ir. Dick Schmidt, algemeen directeur gebouwde omgeving, TNO

Reageer op dit artikel