artikel

Raden van toezicht in een kramp

bouwbreed

Raden van toezicht in een kramp

Woningcorporaties hebben het lastig. Door onder andere de verhuurdersheffing en de aangescherpte regels van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en Waarborgfonds Sociale Woningbouw zijn zij zich aan het heroriënteren.

Dit heeft in de praktijk niet zelden een verlammende werking op de organisatie. Veel energie is vooral intern gericht en er is geen ondernemerschap meer. En in het verlengde daarvan voor onze bouwsector weinig tot geen bouwproductie.

Veel directeur-bestuurders op zoek naar slimme oplossingen om met minder financiële middelen hun volkshuisvestelijke taken toch goed uit te kunnen voeren. Dit doen zij in nauw overleg met de bouwwereld. Helaas zie ik tegelijkertijd, dat veel raden van toezicht de directeur-bestuurders afremmen die de ruimte zoeken om te ondernemen. Ze schieten in de kramp en geven hun directeur-bestuurders niet of nauwelijks steun. Bang als ze zijn om voor genomen besluiten persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld.

Maar juist in de huidige transitiefase spelen raden van toezicht een belangrijke rol. Zij moeten de directeur-bestuurder immers coachen bij zijn zoektocht naar nieuwe denkrichtingen en andere vormen van financieringen, partnership en ketensamenwerking.

raden van toezicht moeten zich afvragen hoe zij in de nieuwe wereld staan. Daar is behoefte aan een proactieve houding en anticiperen op de snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Dat betekent ook dat zij open staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen die er in ons vakgebied zijn. Daarvoor moeten directeur-bestuurders zich wel vrij voelen om hun raden van toezicht met nieuwe ideeën te voeden. Zo ontstaat er meer feeling met het vakgebied en kan de directeur-bestuurder sneller schakelen. Daar zijn wij namelijk allemaal bij gebaat.

Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel