artikel

Maatschappelijk verantwoord ramen in plaats van liegen

bouwbreed Premium

Het lijkt zo logisch: aan een investeringsbesluit gaat een kostenraming vooraf die is gebaseerd op goede gronden en die past bij de gevraagde oplossing. Ook dat hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoord omgaan met het beschikbare geld, onze beperkingen kennen en daarop anticiperen. ‘Optimistische’ ramingen maken is een van de valkuilen. Een optimistische raming is meestal onbewust gemaakt, maar soms zijn ramingen bewust misleidend. Het levert altijd een vervelende situatie op als je er te laat achter komt. Ik pleit daarom voor maatschappelijk verantwoord ramen.

Een voorbeeld van zo’n optimistische raming (uit mijn dagelijkse praktijk) is de aanleg van een fietstunnel. Op basis van summiere informatie is in kort tijd bedacht dat de tunnel best ‘droog’ kan worden uitgevoerd met prefab elementen. De weg een weekend dicht, betonelementen erin, zand er over, klaar. Bij het definitieve ontwerp blijken toch dure trekpalen en onderwaterbeton nodig. Moeten we ons dan neerleggen bij een voldongen feit of kunnen we deze situatie nog verbeteren? Zijn we onbedoeld niet in de ik-moet-me-aan-alle-dwangpunten-houden-fuik gelopen? Dan moet je bereid zijn om weer naar evenwicht te zoeken tussen functie en prijs. Value engineering kan dan uitkomst bieden.

Laatst trof ik een raming voor een geluidsscherm waarbij de omstandigheden bewust buiten beeld zijn gehouden. Een snelle blik op Google Earth leerde mij dat het voorgestelde scherm geen rekening hield met de situatie ter plekke en dat sterk kostenverhogende omgevingsfactoren niet in de prijs meewogen. Dit riekte naar strategische misinterpretatie (ook wel liegen genoemd) om de besluitvorming eenzijdig te beïnvloeden.

Maatschappelijk verantwoord ramen betekent oorzaak en gevolg van je raming zo goed mogelijk beheersen. Je moet de scope of work helder krijgen, alle factoren die het werk beïnvloeden zo gericht mogelijk in beeld krijgen, de nuances kennen en ruimte inbouwen om ongewenste effecten op te vangen. Ook moet je bereid zijn om in het vervolgtraject, in alle redelijkheid, mee te denken om toch een mooie en veilige oplossing te realiseren voor een bedrag waarvoor je vooraf ‘ja’ tegen hebt gezegd. En tijdig afwijzen van ’strategische misinterpretaties’ levert ruimte op voor echt goede oplossingen.

Reageer op dit artikel