artikel

Imagowinst door goede opdrachtgever te zijn

bouwbreed Premium

Imagowinst door goede opdrachtgever te zijn

Vorige week is de governance code ‘veiligheid in de bouw’ ondertekend. Een van de bijzondere aspecten aan dit initiatief is dat niet alleen opdrachtnemers zich committeren aan veilig werken, maar ook opdrachtgevers. Een goede zaak, vindt Jan Warning.

De rol van opdrachtgevers bij het realiseren van goede arbeidsomstandigheden op de bouwplaats krijgt steeds meer aandacht. Dat is niet onlogisch. De keuze voor het ontwerp en de prijsstelling van het project bepalen voor een groot deel hoe er gezond en veilig kan worden gewerkt. Toch wilden in het verleden de opdrachtgevers hierover wel eens de schouders ophalen, wijzend naar de verantwoordelijkheid van het bouwbedrijf bij de uitvoering van de projecten.

Hier lijkt sprake te zijn van een kentering. Grote institutionele opdrachtgevers hebben belang bij het voorkomen van imagoschade als gevolg van ernstige ongevallen. De Inspectie SZW kijkt in toenemende mate naar de rol van opdrachtgevers. En daarnaast is de opdrachtgever ook gebaat bij een soepele uitvoering van projecten en het behoud van personeel voor de toekomst.

Een voorbeeld van hoe deze laatste doelen kunnen worden gerealiseerd geeft de gemeente Rotterdam. Deze gemeente was afgelopen najaar genomineerd voor de Gouden Straatsteen. De Gouden Straatsteen is een initiatief van FNV Bouw om het mechanisch bestraten te bevorderen in twee categorieën: het bestratingsbedrijf én de opdrachtgever die het beste werk maken van de mechanisatie.

Als jurylid mocht ik samen met medejurylid Anne Fokke de Vries, directeur van de Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN), bij de gemeente op bezoek.

We spreken twee vertegenwoordigers. “Vroeger waren we als gemeente zelf uitvoerder van het bestratingswerk”, wordt gezegd. “In 1971 hadden we vierhonderd straatmakers in dienst, tien jaar later waren dat er nog maar tweehonderd. De rest was verdwenen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen.” Dit feit vormde aanleiding voor de gemeente het beleid te gaan moderniseren. Om naar de toekomst de kwaliteit van de openbare ruimte te borgen en over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken dienden de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Veel energie werd gestoken in de mechanisatie van het bestratingsproces. Met leveranciers van materialen en materieel is overlegd. Het eigen ingenieursbureau van de gemeente kon in de ontwerpfase randvoorwaarden scheppen voor goede arbeidsomstandigheden.

Regisseur

Inmiddels bevindt de gemeente zich in een overgangsfase: van opdrachtgever en uitvoerder naar opdrachtgever en regisseur. Er wordt gewerkt met meerjarige raamovereenkomsten met bestratingsbedrijven. Bij de keuze van de aannemers wordt gelet op verschillende certificaten en moet men minimaal twee mechanische hulpmiddelen kunnen inzetten. De gemeente draagt zorg voor de aanlevering van mechanische pakketten betonmateriaal. Met de leverancier wordt gezocht naar optimalisatie van deze pakketten om het vulwerk tot een minimum te beperken. Ook zet de gemeente zich in om met een investeerder, een machineleverancier en een bestratingsbedrijf te komen tot verdere innovaties.

De jury dient natuurlijk te controleren of een genomineerde ook de daad bij het woord voert. Wij nemen een kijkje in de rustieke wijk Hilligersberg. Het vernieuwen van al het bestratingswerk gebeurt mechanisch. Het afreien gaat via laserbesturing. De lichamelijke belasting is tot een minimum teruggebracht, maar ook de werkdruk op de bouwplaats ligt op een acceptabel niveau terwijl het project op schema ligt.

Wat is nu het resultaat van deze jarenlange inspanningen? Vanaf 1981 is geen enkele straatmaker in dienst van de gemeente meer arbeidsongeschikt geworden. En ook in de nieuwe rol van opdrachtgever en regisseur weet men de kwaliteit van de openbare ruimte te borgen.

Bij de prijsuitreiking in december is de voorbeeldfunctie van de gemeente Rotterdam beloond met een Gouden Straatsteen in de categorie opdrachtgever. Dat is dus geen imagoschade maar imagowinst voor de gemeente! Bij de uitreiking bleek overigens dat slechts drie opdrachtgevers hadden meegedongen naar de prijs, terwijl in de categorie bestratingsbedrijven tien kandidaten waren aangemeld. Kortom, het is goed dat de rol van de opdrachtgever bij goede arbeidsomstandigheden meer aandacht krijgt, maar daar mag eigenlijk best nog een schepje bovenop. Dat goed opdrachtgeverschap zichzelf terugverdient is daarbij een belangrijk argument.

Jan Warning, directeur Arbouw

Reageer op dit artikel