artikel

Dynamische inactiviteit

bouwbreed

Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt. Het zijn beroemde woorden uit La Divina Comedia van Dante Alighieri, het gedicht over zijn reis naar het paradijs via vagevuur en hel. Het zijn de woorden die geschreven staan op de poort van de hel. Ze schoten mij door het hoofd naar aanleiding van de discussie […]

Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt. Het zijn beroemde woorden uit La Divina Comedia van Dante Alighieri, het gedicht over zijn reis naar het paradijs via vagevuur en hel. Het zijn de woorden die geschreven staan op de poort van de hel.

Ze schoten mij door het hoofd naar aanleiding van de discussie die is ontstaan over een column van de hoogleraar economie Lex Hoogduin, u weet wel, de voormalige directeur van De Nederlandsche Bank. Hij verwijt de politiek gebrek aan visie en aan daadkracht.

Als door wespen gestoken kwamen uit de politieke hoek de bekende pavlovreacties los. De meest gehoorde was uiteraard dat de politici zich in de uitlatingen niet herkenden. Een dooddoener waarmee je inhoudelijke discussie kunt ontlopen, dus. En dat is jammer, aangezien menig econoom, ook degenen die het inhoudelijk niet altijd met Hoogduin eens zijn, zich nu wel massaal schaarden achter zijn uitlatingen. Een inhoudelijk discussie kwam er echter niet, helaas.

De reacties vanuit de politiek zijn echter wel weer veelzeggend. We doen het toch goed, met een sociaal akkoord en een woonakkoord. En zie maar eens hoeveel zegeningen daardoor over ons land worden uitgestort. De woningmarkt trekt weer aan, dankzij de hervormingen die de politiek over de burger heeft uitgestort.

Dat, zo leert Hoogduin ons, is precies het probleem. Politieke compromissen worden opgetekend in akkoorden, maar dat betekent nog niet dat er een visie achter zit. De reacties van de politiek geven wel aan dat we als burgers inderdaad maar alle hoop moeten laten varen dat het ooit nog wat wordt met de huidige generatie politici.

Jim Boren, een Amerikaanse schrijver, humorist, politicus en oprichter van de Internationale Vereniging van Beroepsbureaucraten, heeft die manier van politiek bedrijven eens omschreven als dynamische inactiviteit. Boren omschreef het als niets doen maar dan wel in een perfecte bureaucratische stijl. Actieplannen maken, rapporten schrijven, druk bezig zijn met niets dus. Laat de inhoudelijke discussie daarom alsnog gehouden worden.

Reageer op dit artikel