artikel

Commentaar / Schraalhans

bouwbreed

Na lang schijnbaar immuun te zijn geweest voor de crisis, moeten de corporaties er sinds 2012 ook aan geloven. Dat staat nu onomstotelijk vast na het onderzoek dat Cobouw begin deze week publiceerde.

De bouwuitgaven gingen van 2011 op 2012 met 5 procent omlaag. De komende jaren zal hoogstwaarschijnlijk een forsere daling volgen. De volkshuisvesters zitten duidelijk in de houdgreep.

Het feest voor de corporaties is voorbij, legde Marc Calon, voorzitter van corporatiekoepel Aedes, eind 2010 al de vinger op de zere plek. De verhuurdersheffing was toen nog niet eens uitgevonden. Teerden de corporaties voor de magere jaren nog op het verkopen van fors in waarde gestegen woningen, nu is de opbrengst fors kleiner.

Zorgelijk is ook dat de sector maar geld blijft lenen; bijna honderd van de kleine vierhonderd corporaties zitten mede daardoor inmiddels financieel klem. Als je er dan als corporatie niet in slaagt om zonder onrendabele top te bouwen, is het vragen om problemen. Een bouwstop was daarom het afgelopen jaar voor velen de noodrem om niet verder af te glijden. Geen nieuwbouw, maar focussen op het bestaande bezit, was het nieuwe credo. Maar het Cobouw-onderzoek toont aan dat het mes ook in onderhoud en renovatie gaat. De onderhoudsuitgaven daalden met 12 procent, renovatieuitgaven zelfs met 16 procent.

Dat geeft te denken. Is de corporatiesector voortaan een schraalhans? Deels. Bouwbedrijven zijn zelf zijn ook tegen lagere kosten gaan (ver)bouwen; daar zat nog lucht. Maar lucht zit er ook nog bij de corporaties zelf. Terwijl de bouw al flink uitgedund is, zijn de corporaties pas in 2013 op grote schaal gaan reorganiseren. De vraag is hoever de corporaties nog in onderhouds- en renovatieuitgaven moeten willen snijden. De woningvoorraad in Nederland staat er over het algemeen goed voor, dat klopt, een tandje minder onderhoud is misschien te billijken. Maar waar ligt de morele een economisch verstandige ondergrens? Daar zou de corporatiesector zich de komende tijd op moeten bezinnen.

Reageer op dit artikel