artikel

Circulaire economie en bouw-mkb

bouwbreed

Circulaire economie en bouw-mkb

Onder invloed van het cradle-to-cradle-denken van onze consumptiemaatschappij wordt ook van bouwers verwacht dat zij hun materialen weer innemen na gebruik, terugbrengen in de eeuwige materiaalloop en opnieuw verwerken in nieuwe bouwproducten.

De gedachte is op zich heel ethisch. Hergebruik van kostbare elementen en componenten is in de bouw eeuwenlang gewoonte geweest. Dan doet de consumptiemaatschappij haar intrede met een enorme verkwisting aan materiaal. Ook de bouw wordt lui, de eisen aan kwaliteit worden hoog en hergebruik wordt onmogelijk als men aan eisen moet voldoen.

Dat thema komt vol op ons af nu we steeds meer gebouwen gaan herbestemmen. Welke elementen en componenten kan men energetisch upgraden, zonder veel kapitaalsvernietiging en materiaalvernietiging. Want we gaan weer de tijd meemaken dat materialen schaars worden. Dat we met minimale materialen moeten gaan bouwen en verbouwen. Wie kan de maatschappij aanspreken als eigenaar en innemer van gebouwen of delen ervan? De aannemers of de producenten van onderdelen?

Aannemers bouwen elk gebouw dat men wil en hebben geen erf waar herbruikbare materialen zijn opgeslagen. Producenten wissen hun productvocabulaire elke vijf jaar en de circulaire economie meet 25 jaar. De gemiddelde levensduur van mkb-bedrijven in de bouw is twaalf jaar. Dus na een generatie gebruik van gebouwen zijn de oorspronkelijke producenten er gemiddeld niet meer.

Hoe vullen we dan de gewenste circulaire economie in? Niet door gebouwen af te breken en alle materialen te vergruizelen. Maximaal behoud van materiële investeringen, zuinig zijn met ingrepen is het devies, lijkt me. Ook het levenslang of duurzaam beheren van gebouwen is een thema dat hieraan raakt. Dat leidt tot consortia waarin betrouwbare partners bewezen hebben goed samen te kunnen werken.

Mick Eekhout, hoogleraar TU Delft en directeur Octatube

Reageer op de column via mail of twitter.com/cobouwNL

Reageer op dit artikel