artikel

‘Building the Future’

bouwbreed

‘Building the Future’

De eerste week van 2014 is een ideale gelegenheid om de strategie voor het komende jaar te bepalen. Het bestuur van de faculteit Bouwkunde is zelfs nog vooruitstrevender en kijkt zelfs tot 2020 vooruit met het nieuwe strategiedocument ‘Building the Future’.

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar binnen de groene toren van Bouwkunde. Zo werd het nieuwe bachelor college universiteitsbreed uitgerold, de mastertrack Building Technology werd plotseling opgeheven en het aantal eerstejaars-aanmeldingen liep terug als gevolg van de bouwcrisis. Ondertussen werd hard gewerkt aan een nieuwe strategie voor de faculteit, met als doel de onderwijskwaliteit te waarborgen en het onderzoek te verstevigen. Er wordt beoogd op alle schaalniveaus te acteren, variërend van stedelijk niveau tot materiaalniveau.

Maatschappelijke en internationale ontwikkelingen zijn de drivers voor de koerswijziging. Hierbij wordt wel vastgehouden aan typerende sterktes van de Eindhovense school, namelijk integraliteit en multi-disciplinariteit, stevig verankerd in techniek, met een focus op de gebruiker.

‘Building the Future’ is ook gelinkt aan de TU/e-brede strategic areas , namelijk Energy, Health en Smart mobility.Dit biedt ook de mogelijkheid om buiten de eigen faculteit samenwerkingen te smeden en de wetenschappelijke basis te verbreden en verdiepen.

Binnen het plan zijn drie hoofdthema’s geformuleerd. Het eerste is ‘Quality of life’, dat is gericht op comfort, gezondheid, cultuur, recreatie en mobiliteit in de gebouwde omgeving. Het tweede is getiteld ‘Smart living environments’, waarbij wordt gewerkt aan slimme infrastructuur, stedelijke gebieden en gebouwen, waarbij de gebruiker en het gebruik centraal staan. Aanpasbaarheid aan veranderende omstandigheden en duurzaam energie- en materiaalgebruik is daarbij cruciaal, zowel op ruimtelijk, functioneel als beleidsmatig niveau. Het derde en laatste thema is ‘Sustainable transformation’, gericht op herontwikkeling, herindeling en hergebruik van steden, buurten, gebouwen, gebouwonderdelen en materialen. Dit thema is een reactie op de actuele bouwopgave, die grotendeels gericht is op verbetering van de voorraad, omdat de nieuwbouwcapaciteit beperkt is.

Met de nieuwe koers wordt ook uitdrukkelijk nagestreefd om de bouwsector te betrekken, in de vorm van samenwerkingsverbanden en contractresearch. Wetenschappelijke kennis moet immers implementatie vinden in de samenleving en niet alleen in de (digitale) boekenkast belanden. Alleen dan is het mogelijk om te bouwen aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

Dr.ir. Roel Gijsbers, TU Eindhoven, onderzoeker faculteit Bouwkunde

Reageer op dit artikel