artikel

Twijfel Blok over lagere epc-eisen is terecht

bouwbreed

Twijfel Blok over lagere epc-eisen is terecht

Binnenkort praat de Tweede Kamer over al dan niet verdere verscherping van de eis voor energiezuinig bouwen. Volgens de huidige plannen zou de epc-eis met ingang van 1 januari 2015 van 0,6 naar 0,4 gaan.

Minister Blok twijfelt of de invoering door moet gaan (Cobouw 3 december). Jos Feijtel stelt dat Blok er wijs aan doet om de eis voorlopig niet in te voeren.

Er zijn tekenen van herstel van de woningmarkt, zij het allemaal nog heel voorzichtig. Uit eerder onderzoek van TNO blijkt dat als na een crisis de economie weer gaat groeien, de nieuwbouw steeds een aantal jaren naijlt. Dat zal deze keer niet anders zijn en misschien zijn de omstandigheden nog wel ongunstiger dan na eerdere crises.

Alvorens de nieuwbouw echt kan gaan aantrekken, zal de bulkvoorraad van in verkoop zijnde woningen in de bestaande voorraad enigszins moeten slinken. Dat kost tijd. Pas als de verhouding tussen het aantal woningen dat wordt aangeboden en de vraag ernaar weer wat meer in evenwicht is, zal de prijs van de bestaande woningen stijgen.

Die stijging is nodig om weer evenwicht te brengen in de prijsverhouding tussen bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. De crisis heeft er voor gezorgd dat de von-prijs per vierkante meter van een bestaande (met nieuwbouw vergelijkbaar gemaakte) woning lager is dan die van de von-prijs per vierkante meter van een nieuwbouwwoning. Dat verschijnsel hebben we heel lang niet gekend. Heel lang was het zo dat je bij nieuwbouw meer kwaliteit en meters kreeg voor je geld dan bij bestaande woningen. Voor een niet onbelangrijk deel hebben we deze omkering te danken aan het Kunduz-akkoord waarbij de nieuwbouw 4 procent op achterstand is gezet door de overdrachtsbelasting te verlagen van 6 naar 2 procent zonder iets vergelijkbaars te doen voor de nieuwbouw. Daarnaast is de btw verhoogd met 2 procent waardoor de nieuwbouw in totaal 6 procent achteruitging in vergelijking met de bestaande woningen.

Een verdere kostenverhoging in de nieuwbouw door daaraan strengere epc eisen te stellen komt nu dan ook zeer ongelegen. Het brengt de nieuwbouw nog verder op achterstand. Wetend dat nieuwbouw allerwegen wordt gezien als één van de binnenlandse motoren om de economie aan te zwengelen, moet we nu geen belemmeringen opwerpen.

Maar, zo wordt tegengeworpen: een strengere epc leidt toch tot minder energiegebruik en dus lagere woonlasten voor de koper? Daarbij twee opmerkingen: de kunstmatige wijze waarop de epc wordt berekend leidt niet automatisch tot lagere woonlasten. Voorbeeld: plaatsing van twee hr-ketels in plaats van één, leidt wel tot een hele lage epc-uitkomst maar de bewoner betaalt waarschijlijk meer energielasten. Meer algemeen: als we veel nadruk leggen op goed en deugdelijk bouwen (o.a. kierdicht), is een nieuwbouwwoning al zo energiezuinig dat hoge extra investeringen zichzelf niet meer of veel minder terugverdienen. Goed en deugdelijk bouwen telt voor de epc-berekening nauwelijks mee, maar een dure warmtepomp die zichzelf bij een zuinige woning niet terugverdient, telt heel zwaar mee. Ofwel, ook omdat we nog geen verstandige energiezuinigheidsberekeningen in de epc-normen hebben zitten, moeten er geen strengere (verkeerde) eisen komen.

Strengere eisen leiden tot meerkosten. De recente berekeningen van het EIB in opdracht van de provincie Noord-Holland laten zien dat binnenstedelijk bouwen financieel niet meer uitkan zonder subsidies. Nu de rijkssubsidies daarvoor in de vorm van stedelijke vernieuwingsbijdragen, begrijpelijk, zijn beëindigd, moet de rijksoverheid het niet nog moeilijker maken om binnenstedelijk te bouwen. Volgens sommigen ligt daar immers voor de komende jaren de belangrijkste opgave.

Kortom, Blok hoeft niet meer te aarzelen: hij moet de strengere epc eis in de ijskast zetten totdat de nieuwbouw echt is gaan groeien. Intussen hebben we dan tijd om de vreemde epc eisen naar een veel verstandiger stelsel om te bouwen.

Jos Feijtel, adviseur wonen, eigenaar van Win- en Werkplaats Wonen

Reageer op dit artikel