artikel

Lezen, tenzij…

bouwbreed Premium

Lezen, tenzij…

De nieuwe Aanbestedingswet schrijft voor: emvi, tenzij… Gezien het, voor een leek, hoge abracadabragehalte een vrije vertaling: “Beste overheidsorganisatie, u dient uw aanbestedingen te gunnen aan de economisch meest voordelige inschrijving, tenzij u daar reden voor heeft om dat niet te doen”.

Na deze uitleg wordt het als leek tijd om achterdochtig te worden: “Deed onze overheid dat nog niet dan?” en “welke reden zouden ze kunnen hebben om niet aan de economisch meest voordelige te gunnen?” Terechte vragen! Voor de duidelijkheid; de regel is in het leven geroepen om efficiënte besteding van middelen te bevorderen. En het mooiste is, volgens een recent onderzoek van het EIB lijkt dat ook nog eens te werken; in het eerste kwartaal na invoering steeg het gebruik van 22 naar 68 procent! Wie wil dat niet in deze economisch barre tijden? Toch heb ik het vermoeden dat we hiermee ons begrotingstekort niet gaan terugbrengen. Een aantal argumenten:

1) Economisch meest voordelig doet vermoeden dat er wordt gegund op zo laag mogelijke kosten gedurende de hele levenscyclus. Dat is alleen effectief als de uitvraag ook ontwerpvrijheid (optimalisatiemogelijkheden!) biedt, niet iets wat op zo’n grote schaal in slechts één kwartaal wordt gerealiseerd.

2) Om bovenstaande reden bestaat de emvi vaak uit andersoortige kwaliteitscriteria, zoals duurzaamheid en projectbeheersing. Om partijen hierop te laten concurreren, is het meestal noodzakelijk om deze criteria onevenredig zwaar te laten meetellen. Gevolg hiervan kan zijn dat er veel geld wordt uitgegeven aan zaken die niet bijdragen aan een economisch voordelige situatie.

3) Tot slot is het begrip emvi zo breed dat het niet veel boetseerwerk vergt om er een wassen neus van te maken. Zo kun je voldoen aan de emvi, tenzij-verplichting zonder feitelijk economisch voordeliger in te kopen.

Kortom, ik heb mijn twijfels bij de effectiviteit van emvi, tenzij…. Maar indien ik het allemaal te pessimistisch bekijk, heb ik nog wat voorstellen voor nieuwe wetten: “U dient gezond en goedkoop te eten, tenzij…” en “U dient CO 2-neutraal en goedkoop te reizen, tenzij…”

Roel Reuser, adviseur contractering en risicomanagement bij Twynstra Gudde. (rre@tg.nl)

Reageer op dit artikel