artikel

Lageprijsacties zonnepanelen schieten hun doel voorbij

bouwbreed

Lageprijsacties zonnepanelen schieten hun doel voorbij

Eerder deze week ontstond commotie over de nadelige effecten van gemeentelijke inkoopacties met zonnepanelen. Uneto-VNI kan zich grotendeels vinden in de kritiek. Hoewel wij het toejuichen dat gemeenten de toepassing van zonne-energie stimuleren, mogen acties niet marktverstorend uitpakken.

 

Hoewel de initiatieven van gemeenten goedbedoeld zijn, werken ze soms averechts. Dat blijkt uit een petitie op internet die al door 750 bedrijven is ondertekend en die oproept om tegen gemeentelijke acties in het geweer te komen. Bij de acties schrijven gemeenten veilingen uit waarbij de laagste aanbieder de opdracht krijgt. Het gevolg: lokale kleine installateurs vissen achter het net en maken geen kans op een opdracht doordat gemeenten in een aantal gevallen voorwaarden hanteren waaraan zij onmogelijk kunnen voldoen.

Het kan volgens Uneto-VNI niet de rol zijn van gemeenten om in te grijpen in een commerciële markt en installateurs uit te sluiten die zelf prima in staat zijn om aan de vraag van klanten te voldoen. Gemeenten hebben daarmee al snel de schijn tegen zich dat zij oneerlijke concurrentie bevorderen. De inkoopacties helpen de markt evenmin op de langere termijn. De ervaring leert dat de acties dan wel kortstondig extra verkopen opleveren, maar dat na afloop de consumentenvraag weer even snel keldert. Bovendien drukken de lage prijzen installatiebedrijven uit de markt. Die bedrijven zijn echter juist hard nodig om de transitie naar duurzame energie te realiseren.

Helaas ligt de nadruk bij gemeentelijke acties vaak te eenzijdig op de prijs. De kwaliteit van het product en de bijbehorende apparatuur, vakkundig advies, installatie, nazorg en garantie, blijven ten onrechte onderbelicht. En die aspecten zijn juist essentieel om de verwachtingen van de consument wat betreft functioneren en rendement te kunnen waarmaken. Gemeenten zouden er goed aan doen om ook daaraan de nodige aandacht te besteden in hun communicatie.

Grootschalige, collectieve inkoopacties hebben de afgelopen jaren zeker gezorgd voor een snelle afzetgroei, maar de markt is intussen volwassen geworden. En daarbij past een volwassen benadering. Gemeenten kunnen met goede voorlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de acceptatie en toepassing van zonnepanelen, maar laagste-prijsacties schieten écht hun doel voorbij.

Titia Siertsema, voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel