artikel

Kwaliteit en een lage prijs gaan wel degelijk samen

bouwbreed

Kwaliteit en een lage prijs gaan wel degelijk samen

Vorige week werden de eerste ervaringen gepresenteerd van de nieuwe Aanbestedingswet. Allereerst valt op dat het aantal openbare aanbestedingen gehalveerd is, wat komt door meer onderhandse gunningen, maar ook door de forse vermindering van het aantal opdrachten. Dit merken onze ingenieursbureaus iedere dag weer.

Het andere punt is de verandering in het gebruik van emvi. Nu is bijna 80 procent van de gunning van alle openbare aanbestedingen gebaseerd op emvi, vorig jaar was dit nog geen kwart. NLingenieurs is groot voorstander van selecteren op kwaliteit, op toegevoegde waarde. Emvi is daar zeker geschikt voor, mits goed toegepast.

Het sterk toegenomen gebruik van emvi is dus een positieve ontwikkeling. Echter, er komt wel een vraagteken te staan bij de manier van het toepassen van de criteria. Het blijkt namelijk dat bij vele overheidsorganisaties de prijs een relatief groter belang heeft gekregen. Het EIB heeft dit helder aangegeven. Diegene die tegen de laagste prijs aanbiedt, heeft het meest waarschijnlijk de opdracht, ongeacht zijn overige scores.

Dit laatste kan en mag niet de bedoeling zijn volgens de nieuwe Aanbestedingswet. Uit het onderzoek blijkt dat het gewicht van kwaliteit nog maar gemiddeld voor 27 procent meetelt en de prijs voor 73 procent. NLingenieurs is niet tegen ‘een lage prijs’, maar het uitgangspunt moet ‘kiezen voor kwaliteit’ zijn. ProRail en Rijkswaterstaat hebben recent hun best value procurement (BVP) opdrachten geanalyseerd en wat blijkt? In 50 procent van de gevallen offreert de aanbieder met de hoogste kwaliteitsscore ook de laagste prijs. Kwaliteit en een lage prijs gaan dus wel degelijk samen, mits je echt op kwaliteit selecteert. Dit komt omdat BVP zorgt dat de beste aanbieder geselecteerd wordt en deze weet wat hij moet doen; hij overziet het werk en heeft zijn proces goed op orde waardoor er bijvoorbeeld geen risico opslagen nodig zijn.

Ik weet zeker dat de opdrachtgever die kiest voor een lagere prijs op termijn van een koude kermis thuiskomt. De uitspraak ‘je krijgt waarvoor je betaalt’ is hier toe te passen. Alleen als je goed je kwaliteitseisen formuleert en waardeert, krijg je wat je wilt hebben. En BVP bewijst ook nog eens: tegen lagere kosten.

Dus overheden, wat let u? Laat bij emvi kwaliteit echt prevaleren en de tevredenheid over de prijs zal evenredig toenemen.

Ed Nijpels, voorzitter NLingenieurs

Reageer op dit artikel