artikel

Houdt minister Blok wel van de bouw?

bouwbreed Premium

Houdt minister Blok wel van de bouw?

Houdt minister Blok wel van de bouw? Deze vraag stellen Nico Rietdijk en Coen van Rooyen van NVB Bouw naar aanleiding van de brief van de bewindsman aan de Tweede Kamer over de verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw.

Jarenlang werden vakanties in Frankrijk overschaduwd door beroerde nachten in hotels. Menigeen herinnert zich vast wel het moment van geradbraakt ontwaken na uren in de kuil van het bed te hebben gelegen. Daar hoor je tegenwoordig eigenlijk niemand meer over. De kwaliteit en het comfort in Franse hotels zijn sterk verbeterd. Zou de Franse overheid hier de hand in hebben gehad? Wij denken van niet. Nee, eerder zijn het de vergelijkingssites als Booking.com en Zoover die er voor hebben gezorgd dat de Franse hoteliers een kwaliteitsslag hebben gemaakt. De markt heeft zich zonder regelgeving van de overheid zelf gecorrigeerd.

En zo hoort het ook. Een modern bedrijf staat achter zijn product. Dat betekent dat wie fouten maakt daar zelf voor aansprakelijk is. Als het gaat om bouwen moeten er duidelijke en heldere richtlijnen zijn waar een bouwwerk aan moet voldoen uit oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. De bedrijfstak draagt daar in eerste instantie zelf de verantwoordelijkheid voor. Dus het voornemen van minister Blok om de private kwaliteitsborging te versterken is zonder meer een goed voornemen.

Jammer echter dat de veertien kantjes tellende brief waarin de minister recentelijk richting de Tweede Kamer zijn gedachten uiteenzet, zo’n geweldig negatieve opstelling kiest. Zonder enig bewijs, on derbouwing, analyse of studie wekt hij de indruk dat de bouw maar wat aanrommelt. Sterker: in zijn visie zou de kwaliteitsborging de laatste decennia verder achteruit zijn gegaan. Gemakshalve gaat hij voorbij aan het feit dat van de 50.000 tot 60.000 woningen die de sector de afgelopen jaren jaarlijks heeft opgeleverd, gemiddeld nog geen tweehonderd geschillen over verborgen gebreken waren. Minder dan 1 procent.

Natuurlijk, het kan altijd beter. En dat moet ook altijd ieders streven zijn. Maar niet zoals Blok oppert door dit af te dwingen met een mogelijkheid voor de consument om 5 procent van de aanneemsom tot vijf jaar na oplevering vast te houden. Het mag duidelijk zijn dat zoiets alleen het notariaat zal spekken onder een gelijktijdige uitholling van de liquiditeitspositie van bouwers. Gevolg zal dus een prijsverhoging van 5 procent zijn. Kwalijker is dat een dergelijk beleid uiteindelijk nog meer banen en omzet zal kosten zonder dat de consument er ook maar iets in z’n kwaliteit mee opschiet.

Alsof de minister er zelf ook van schrikt, schrijft hij in diezelfde brief: “Een belangrijk deel van de huidige bouwsector bouwt wel met oog voor bouwkwaliteit.” Gelukkig, dus toch wel. Terecht, want NVB ziet juist op dit moment volop ‘vibratie’. Meer dan ooit zien wij overal in het land nieuwe initiatieven en ideeën ontstaan ter verbetering van de kwaliteit en bij het centraal stellen van de klant. Het zou fijn zijn als de minister hierop meelift. Dus meewerkt aan een verdere verbetering van de kwaliteitsborging vanuit de sector zelf en daarop het beleid afstemt. Uiteraard met vermijding van dubbele kosten. Want waarom zou de consument bijvoorbeeld nog (willen) betalen aan een duur gemeentelijk bouwtoezicht, als de ontwikkelaar of bouwer dat zelf al samen met z’n garantie-instituut goed geregeld heeft?

Voor alle duidelijkheid, NVB streeft net als de minister naar een goede kwaliteit. Dat is ook de reden dat onze vereniging destijds aan de wieg stond van Woningborg en medeoprichter was van de Stichting Garantiewoning. Ook zijn wij warm pleitbezorger van de Stichting Klantgericht Bouwen (SKB), waar niet voor niets veel NVB-leden keurmerkhouders van zijn.

Echte kwaliteit kan alleen maar uit de sector zelf komen. Nog meer regels en een scherper toezicht van buiten werkt slechts verwarrend. Of Blok moet geïnspireerd willen zijn door zijn collega-minister Melanie Schultz. Toen zij laatst geconfronteerd werd met de vraag ‘Is er niet te veel chaos met al die verkeersborden langs de weg’, gaf zij aan dit nader te willen onderzoeken, om er direct aan toe te voegen “Maar misschien leidt dat wel tot nieuwe borden.” Wat pas echt opschiet is transparantie en de introductie van goede vergelijkingssites, net als in de hotelbranche. Dat zal zorgen dat iedereen scherp blijft. www.bouwprestaties.nl biedt wat dat betreft alvast een vertrekpunt.

Nico Rietdijk en Coen van Rooyen

Directeur, respectievelijk jurist van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers

Reageer op dit artikel