artikel

Energieneutraal in 2020?

bouwbreed Premium

Energieneutraal in 2020?

Nederland energieneutraal in 2050. Om te beginnen de nieuwbouw in 2020. Dit zijn noodzakelijke doelen die we ons hebben opgelegd vanwege de schade van klimaatverandering. We werken geleidelijk daar naartoe. Daarom ligt er een Lenteakkoord met de afspraak dat in 2015 de EPC naar 0,4 gaat.

Het conceptuele deel van sector is hier nu al klaar voor. De traditionele bouw komt met het oude verhaal: het wordt te duur en levert niks op, de markt kan het nu niet hebben en de EPC is een slechte meetlat. Laat minister Blok de oren hier naar hangen? Na een aanloopperiode van jaren verandert de vraag in de bouw snel van karakter. Het bestek verliest terrein aan de open, prestatiegerichte uitvraag. Het andere transactieproces dat daarbij hoort is steeds vaker op EMVI gebaseerd. De scheiding van ontwikkelen, bouwen en beheren behoort hierdoor steeds meer tot het verleden. Aanbiedende partijen reageren hierop met eigen oplossingen die per project op de specifieke behoefte van de klant worden toegesneden. Dat gebeurt in duurzame combinaties van partijen. Inmiddels is hierdoor een nieuwe huisvestingsindustrie ontstaan die in een hoog tempo groeit.

Uit onderzoek van het Netwerk Conceptueel Bouwen blijkt dat de totale capaciteit aan nieuwbouwconcepten in Nederland in 2013 bijna 17.000 woningen is. Hun prijs is 20% tot 25% lager of biedt meer ruimte voor extra kwaliteit. Ze zijn 40% á 50% sneller en hun onderhoudskosten liggen 25% á 30% lager. De meeste concepten hebben bijzondere energieprestaties. Zo kent het Netwerk het Platform Excellente Nieuwbouw waarvan de deelnemers nul op de meter woningen leveren voor minder dan 100.000 euro stichtingskosten (ex. grond en BTW). Dat een EPC sprong van 0,6 naar 0,4 10.000 euro duurder zou zijn geldt dan ook alleen voor het traditionele deel van de sector.

Er zijn zorgen over het evenwicht in de prijsverhouding tussen bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. De prijs van een bestaande woning is lager dan die van een nieuwbouwwoning. Nieuwbouw zou niet kunnen concurreren, zeker als de prijs door de EPC-verhoging verder zou stijgen. Is dat waar? Volgens de VEH ligt de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning op 205.000 euro. Gecorrigeerd voor 21 % BTW mogen de gemiddelde stichtingskosten voor een nieuwbouw woning dan 170.000 euro zijn. Omdat er al nul op de meter woningen voor minder dan een ton zijn, blijft er dus voor grondeigenaren en ontwikkelaars zo’n 70.000 euro te verdelen wanneer ze gebruik maken van de nieuwe concepten. Dat is een vergoeding waarmee je in de huidige markt tevreden mag zijn. Het biedt dus meer voordeel te kiezen voor de nieuwe huisvestingsindustrie dan te pleiten voor handhaving van de EPC op 0,6.

Onderzoek wijst uit dat de berekende besparingen in de praktijk nogal eens niet worden gerealiseerd. Valt dit de EPC aan te rekenen? Hoewel er bij de systematiek van de EPC kanttekeningen zijn te plaatsen blijkt veeleer uit de onderzoeken dat bouwkundige of installatietechnische technieken niet juist zijn toegepast. En dat er onvoldoende rekening is gehouden met bewonersgedrag. Wat de onderzoeken vooral duidelijk maken is dat bij het traditionele bouwen de prestaties op de energierekening van de bewoner onzeker zijn.

De nieuwe huisvestingsindustrie biedt die waarborgen wel. Met middelen als Prestatiegarantie en met het Predicaat Excellent Concept wordt die zekerheid meetbaar en controleerbaar gemaakt. De nieuwe huisvestingsindustrie staat klaar voor een grootschalige uitrol. Snel en betaalbaar kan steun worden gegeven aan de duurzaamheidsambities van de overheid. Daarom nu niet aarzelen. Dat leidt alleen tot vertraging van de vernieuwing van de bouw en een omslag die nodig is om sterker uit de crisis te komen.

Pieter Huijbregts, bestuurder Netwerk Conceptueel Bouwen

Reageer op dit artikel