artikel

Brandbrief

bouwbreed

Brandbrief

Al vaker heeft u kunnen lezen dat ik vind dat de verzekerings- en bouwbranche meer toenadering tot elkaar moeten zoeken. In 2014 zal wederom blijken dat datgene wat verzekeraars afspreken grote gevolgen kan hebben voor heel de BV Nederland maar ook voor specifiek de bouwbranche.

Waar hebben we het over? De nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres, die per 1 januari 2014 van kracht zal zijn. Hoewel dit uiteraard meer de taak van uw tussenpersoon is, kan ook ik als columnist niet ontkomen aan mijn zorgplicht. Daarom leg ik u graag even uit wat de regeling is en wat de gevolgen voor u kunnen zijn.

Wat verandert er? In de oude regeling was het zo dat (brand)verzekeraars een onder- en bovengrens hanteerden voor het verhalen van schade op de veroorzakers van brandschade.

Bedragen onder de 2.500 euro werden sowieso niet verhaald. Tevens bleef het verhalen van brandschade op ondernemingen beperkt tot 500.000 euro. Deze grenzen bestaan vanaf 1 januari niet meer.

Dit betekent dat men van een beperkte verhaalsmogelijkheid overstapt naar een onbeperkte verhaalmogelijkheid (regres) op ondernemingen die de schade hebben veroorzaakt. Let op: dit geldt natuurlijk alleen als er sprake is van schade door onzorgvuldig handelen.

Het kan in de toekomst dus voorkomen dat grote brandschades verhaald kunnen worden tot ruim boven het verzekerd bedrag van de aansprakelijkheidsverzekeringen. Daarnaast kan het zo zijn dat de bouwbranche meer te maken krijgt met veel meer kleinere verhaalsacties van brandverzekeraars. Het gaat hierbij bovendien niet alleen om ‘brand’, want de regeling is ook van toepassing op andere veel voorkomende oorzaken, zoals waterschade.

Als u nu denkt: ‘Ach dat gebeurt mij niet. En zo snel loopt het niet uit de klauwen.’ Een klein voorbeeld uit de praktijk. Door miscommunicatie tussen de opdrachtgever en de aannemer over de ligging van ondergrondse leidingen, wordt bij het inslaan van de heipalen de gasleiding beschadigd met een ontploffing als gevolg. Het gevolg? Miljoenen schade aan de omgeving.

Zorg er dus voor dat u de juiste preventieve maatregelen treft en ook dat u goed verzekerd bent. Doet u dan niet; dan helpt geen enkele brandbrief u wanneer er een verhaalactie wordt uitgezet.

Drs. Sjaak Schouteren SMP, manager business development, Cunningham Lindsey Nederland, Rotterdam

Reageer op dit artikel