artikel

Zet belang klant voorop

bouwbreed Premium

Zet belang klant voorop

Is de opdrachtgever aansprakelijk voor bouwfouten of is het de ontwerper? Naar elkaar wijzen levert niets op, vindt Ed Nijpels. Dat is ‘oud denken en handelen’.

In mijn column van 6 november heb ik opgeroepen om afscheid te nemen van de opdrachtgever en opdrachtnemer. De reden was en is vooral omdat er andere werkvormen nodig zijn, passend bij deze tijd. In deze werkvormen wordt anders met elkaar omgegaan, schuiven ketens ineen, komen nieuwe partijen de markt op en is innovatie een vanzelfsprekendheid.

Dit was mede naar aanleiding van de oproep van Jan Hendrik Dronkers, die graag de projecten van Rijkswaterstaat in co-creatie wil uitvoeren. Waarbij dus de opmerking dat er dan ook afscheid genomen moet worden van de woorden ‘opdrachtgever en opdrachtnemer, zodat in alle fasen van een project de denkkracht en kennis van alle partijen wordt benut.

Ik moest hier aan denken toen de discussie in Cobouwging over de eventuele verruiming van de aansprakelijkheid van de aannemer. De voorstanders zijn van mening dat diegene die bouwt, aansprakelijk voor het geheel moet zijn. De tegenstander (Bouwend Nederland) vindt dat in de traditionele setting ook opdrachtgevers en toeleveranciers aansprakelijk zijn. Hierbij wordt gewezen op de mogelijke aanwezigheid van ontwerpfouten in de aangeleverde bestekken.

Los van de vraag of ontwerpfouten vaak de oorzaak zijn van bouwfouten – uit de rapportages van de Raad van Arbitrage blijkt dit geenszins – wil ik graag weg uit deze defensieve manier van reageren. Laten wij in de bouwsector nu eens echt de belangen van de klant, eindgebruiker en belastingbetaler vooropzetten.

Ketenintegratie

Naar elkaar gaan wijzen gaat ons niet verder brengen. We beseffen allang dat competentiegericht samenwerken in de keten tot verbetering van kwaliteit, efficiency en faalkostenreductie leidt. Zowel voor aannemers als ingenieurs- en ontwerpbureaus als toeleveranciers. Deze ontwikkeling in de bouw zien we al overal. Klanten, ingenieursbureaus en aannemers verbeteren zich al op vele punten. Onder andere met een gezamenlijke BIM-ontwikkeling om daarmee de ketenintegratie te faciliteren. Maar ook door het gezamenlijk ontwikkelen en toepassen van systems engineering. De derde versie van de richtlijn SE is juist deze week gelanceerd.

NLingenieurs is van mening dat de huidige discussie over de aansprakelijkheid ‘oud denken en handelen’ is. Het is tijd dat alle partijen zich aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. Het is duidelijk dat het niet alleen de aannemers zijn die dan moeten veranderen, maar de hele keten, met inbegrip van de ontwikkelaar of investeerder. Allen echt gericht op de eindgebruiker.

Als dat goed doorgevoerd wordt, wordt de rol van aannemers, toeleveranciers en ontwerpers anders. Aannemers moeten niet bezuinigen op de ontwerpkosten, maar zorgen dat het ontwerp in optimale co-creatie gemaakt wordt. De performance gaat omhoog, dus ook de waarde. Mindere ontwerpers zullen zich moeten verbeteren of krijgen geen business meer, net als aannemers en toeleveranciers. Degenen die zich het snelste aanpassen aan dit nieuwe adagium zullen overleven.

Mijn visie is dat de enige weg een (ver)nieuw(d)e weg is. Gesteggel over aansprakelijkheid zorgt voor vertraging in het vernieuwingsproces van de bouwsector. We gaan dan weer veel te veel naar elkaar wijzen in plaats van samen te werken. De toekomst ligt bij een andere manier van uitvragen door de klant en door de aannemer: co-creatie!

Reageer op dit artikel