artikel

Weg met de opdrachtnemer

bouwbreed

Weg met de opdrachtnemer

Jan Hendrik Dronkers heeft kortgeleden een vervolg gegeven op de nieuwe manier van werken van Rijkswaterstaat onder de noemer ‘co-creatie’.

Vanuit mijn voorzitterschap van NLingenieurs juich ik zijn zienswijze van harte toe. Zijn voorganger Bert Keijts heeft, dankzij zijn introductie van ‘de markt tenzij’, RWS al een nieuwe koers laten varen. Vanuit NLingenieurs werd al jaren geroepen dat er meer kennis in de markt zit dan RWS er uithaalde, waardoor projecten minder efficiënt en innovatief werden. ‘Markt tenzij’ heeft daar met succes de eerste verbeteringen in gebracht.

Echter, zoals vaker met vernieuwingen, bereik je het uiteindelijke doel in stappen. Er resteerden nog wel wat problemen, al dan niet voortkomend uit ‘oud gedrag’. Dat laatste is niet zo vreemd. Een nieuwe koers varen is niet het aanleren van een nieuw trucje, het is voor alle partijen een andere – en soms een fundamenteel andere – werkwijze. Dronkers her- en erkent deze en wil door middel van de introductie van co-creatie deze problemen wegnemen en tegelijk een stap voorwaarts maken.

Ik word wel enthousiast van Dronkers’ visie en inzet op dit gebied. Gericht op het zo vroeg mogelijk benutten van denkkracht en kennis van alle partijen, zet deze stap echt zoden aan de dijk. Juist in de planfase kunnen ingenieursbureaus met hun kennis excelleren, met name dankzij hun integrale aanpak. Ik roep mijn achterban wel op om lef te tonen en verder te denken in ruimere kaders dan nu. Directies van onze leden zullen hierbij het voortouw moeten nemen en echt ondernemerschap moeten tonen.

Tenslotte nog dit: ingenieursbureaus worden, naast kennisinstellingen en uitvoerende bedrijven, door RWS apart benoemd, maar ze worden vervolgens als markt ‘behandeld’. Het is of het een of het ander. Wat mij betreft is onze branche onderdeel van de markt. Ook wil ik oproepen om het spraakgebruik aan te passen. Co-creatie en termen als opdrachtgever en opdrachtnemer passen niet bij elkaar. Bij co-creatie heb je klanten en leveranciers. Of nog beter: partners.

RWS zet een belangrijke stap naar nieuwe werkvormen, passend bij de nieuwe tijd. Ik verwacht dat andere (semi)overheden spoedig dit goede voorbeeld volgen.

Ed Nijpels, voorzitter NLingenieurs

Reageer op dit artikel