artikel

Systems Engineering lijkt verdacht veel op BIM

bouwbreed

Systems Engineering lijkt verdacht veel op BIM

De Nederlandse tak van de Systems Engineering-vakvereniging INCOSE streeft naar brede en efficiënte toepassing van SE. De kracht van SE is groot, het levert een hoge kwaliteit op en efficiënte processen.

Hoé en wáarom SE wordt toegepast, verschilt nogal in de wereld en ook per sector. Het kennisniveau is zeer verschillend en de doelen die men wil bereiken ook. Internationaal is er bijvoorbeeld een ontwikkeling van Model Based Systems Engineering. In de bouwsector in Nederland is dit nog nauwelijks aan de orde.

Hoewel? Het lijkt verdacht veel op BIM, maar is dat ook zo en wordt het onderkend? Of zijn het twee werelden die naast elkaar ongeveer hetzelfde ontwikkelen? In de Nederlandse publieke sector speelt inkoop een prominente rol en is de UAV-GC vaak de aanleiding om SE te gaan toepassen. In de industrie is dit niet het geval en zoekt men naar efficiënte processen.

De verschillen werden recent nog eens benadrukt bij de lezing van James Martin. Hij gaf een beeld van SE waar Nederland nog nauwelijks mee werkt, maar veel van kan leren. Binnen een sector zijn er ook verschillen. De gww-sector bijvoorbeeld kent voorlopers en nieuwkomers. Zo zijn de grote bedrijven en opdrachtgevers al jaren actief, maar zijn de organisaties als de waterschappen SE nog pas aan het ontdekken en gaan in hun kielzog de mkb-bedrijven mee.

INCOSE-Nl wil in samenwerking met andere organisaties de kennis delen. INCOSE-NL heeft al een hoop gedaan en een hoop bereikt. Eerder werd in Cobouw aandacht besteed aan de publicatie ‘Systems Engineering doe je niet alleen’, over SE-organisatie, -rollen en -competenties. En hoewel er vele goede lezingen worden georganiseerd en leden naar internationale congressen gaan, werd het tijd voor een groter nationaal event.

Voor het eerst in zijn bestaan organiseert INCOSE-Nl daarom op 2 december een dagcongres, de SE Experience. Deze dag staat in het teken van het verbinden van mensen, kennis delen en het leren van andere sectoren. Er zijn sprekers uit diverse landen en takken van sport. ‘Harde’ en ‘zachte’ thema’s. Ook is er een kennismarkt en een kleine beurs, er wordt een serious game gespeeld en is er een SE tool vendor challengewaar diverse bedrijven hun kunnen laten zien. De gww-sector profileert zich door vele praktijkvoorbeelden zoals de stadsbrug Nijmegen en ook door de nieuwe leidraad voor SE.

Arjan Visser, namens het organisatiecomité van de INCOSE-NL Experience 2013 op 2 december in Nemo Sience center Amsterdam.

Reageer op dit artikel