artikel

Professioneel opdrachtgeverschap

bouwbreed

Professioneel opdrachtgeverschap

In dit vakblad gaat het regelmatig over verantwoordelijkheden die bouwondernemingen moeten nemen in het kader van een verruiming van de aansprakelijkheid.

Een groot deel van onze doelgroep is zich daar dagelijks van bewust. Immers, velen van ons nemen met eigen projectontwikkelingen, werken in bouwteams en meedoen aan design, construct, build & maintenancetrajecten al grote verantwoordelijkheden op zich. Als sector zijn wij verantwoordelijk voor het afleveren van een goed product en dat ook te garanderen.

De pijn zit meer in het bewust of onbewust oneigenlijk doorschuiven van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden door opdrachtgevers. Als de uitvraag niet goed geformuleerd is, er sprake is van slechte bestekken en onduidelijke selectieprocedures, dan ontstaat er bij marktpartijen veel ruimte voor interpretatie. Valt deze interpretatie voor de opdrachtgever goed uit, dan zal je hem niet horen. Is het echter in zijn nadeel, dan is het de bouwondernemer die zich aan zijn verantwoordelijkheden onttrekt. En dan is hij dus de gebeten hond. Het zegt in mijn ogen meer over de professionaliteit van de opdrachtgeverschap dan over het niet nemen van de verantwoordelijkheid door marktpartijen!

Een duidelijke demarcatie met goede randvoorwaarden van wie waar nu precies verantwoordelijk voor is, is dan ook van groot belang. Het begint echter bij de opdrachtgever. Die moet beseffen dat de vragende en aanbiedende partij elkaar iets te bieden hebben. En dat een goede samenwerking leidt tot efficiënte processen met uiteindelijk ook betere eindproducten met een hogere kwaliteit-prijsverhouding als resultaat. Kortom, opdrachtgevers moeten durven kiezen voor professioneel opdrachtgeverschap. Dat betekent een goede uitvraag formuleren en vervolgens met een vertrouwde partij een projectoverstijgende samenwerking aangaan.

En natuurlijk, daar horen voldoende toetsmomenten en objectieve controlemechanismen bij. Maar met de juiste intenties, communicatie en procesbewaking wordt samenwerken wél weer leuk. Het creëert meerwaarde voor alle deelnemende partijen en het haalt ons vak structureel uit de problemen. Daar ben ik van overtuigd.

Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel