artikel

Matchfixing schone technologie

bouwbreed

Matchfixing schone technologie

Steeds vaker is sprake van vormen van duurzaam bouwen. En hoewel het relatief bezien tamelijk voortvarend gaat met de aandacht voor schone technologie in de bouw, is er sprake van een zekere devaluatie van het begrip schoon.

Dan heb ik het niet over het slechte presteren van Nederland vergeleken met andere landen om ons heen. Nee, dit betreft een mondiaal fenomeen: ‘schone technologie’ lijkt na twee decennia al ten onder te gaan aan eigen succes, of gebrek daaraan. Het is maar hoe je het bekijkt. Zo worden de laatste jaren ‘duurzaam’ en ‘schoon’ steeds vaker gebruikt als containerbegrippen, waarin alles past en wat niets meer zegt. In mijn ogen is er zelfs sprake van bewuste devaluatie, als een vorm van ‘matchfixing’.

Een decennium geleden hadden grote beleggers in zogenaamde schone technologie een eenvoudige doelstelling : de financiering van bedrijven die zouden helpen om de wereldafhankelijkheid van olie , aardgas en steenkool te verminderen. Maar toen winst uit wind- , zonne-energie, biobrandstoffen en andere alternatieven consequent achter bleef bij de verwachtingen en toen de fossiele brandstoffen gerelateerde bedrijven nog meer booming business werden en investeringen en winstgevendheid ook voor hen een doel op zich werden, begon het gecompliceerd te worden.

Venture capitalists en andere beleggingsfondsen gingen, in een poging om gegarandeerd geld te verdienen, bewust de definitie van schone technologie uitrekken tot iets bijna onherkenbaars. Dit, terwijl veel pioniers tegelijkertijd vastklampten aan hun milieu idealen en al hun tijd, moeite en spaarcenten bleven aanspreken. De groei van hun ‘winst’ was echter de verkeerde, bovendien te gering, en onvoldoende snel.

Vandaag de dag proberen ‘schone technologie’ beleggingsfondsen daarom inmiddels al lang niet meer om de industrie van fossiele brandstoffen te vervangen, maar proberen ze om te ‘helpen’ bij de financiering van bedrijven die mijnbouw, olie industrie en het boren minder vuil kunnen maken. De mensen die deze fondsen beheren erkennen de schijnbare hypocrisie, maar verdedigen een meer liberale definitie van schone technologie vanuit de voortgang die gemaakt wordt, en de enorme winsten die hier wel gerealiseerd worden.

Milieuactivisten hebben echter gemengde gevoelens. Ze verwelkomen technologieën die de ecologische voetafdruk van de olie-en gas verminderen. Maar de pas ontdekte ‘overvloed’ aan schaliegerelateerde olie en aardgas heeft schone technologie donateurs afgeleid van wat eens leek dat hun belangrijkste doel is: om olie en gas een ding van het verleden te maken. En een belangrijk inzicht uit een andere hype van een decennium geleden, is nog steeds de waarheid: “Minder schoon is niet schoon genoeg”.

Prof.dr.ir. Arjan van Timmeren, TU Delft, Environmental Technology & Design

Reageer op dit artikel