artikel

Maak jongeren nu al warm voor de bouw

bouwbreed

Maak jongeren nu al warm voor de bouw

Bouwbedrijven vinden de plannen van het kabinet onvoldoende om de sector er weer bovenop te helpen. Maar zowel bouwsector als politiek laat onbeantwoord hoe straks het onvermijdelijke tekort aan personeel op te vangen. We doen er verstandig aan, stelt Cees van Dillen, jonge mensen weer warm te maken voor de bouw.

Een deel van de politiek vindt de kritiek van de bouwsector op de Miljoenennota onterecht en stelt dat in de afgelopen jaren – en ook in de huidige Miljoenennota – weer veel stimulerende maatregelen zijn getroffen. Een deel van de onvrede binnen de sector kan ik mij als bouwer echter wel voorstellen. Sommige maatregelen zijn welkom, maar komen rijkelijk laat. Anderzijds is het wenselijk dat wij een sector houden die zijn eigen broek kan ophouden en niet voor een te groot deel leunt op subsidies. Wil de overheid de bouw stimuleren, dan moet zij bereid zijn de grip op banken los te laten.

Los van maatregelen wordt met de discussie tussen sector en politiek de indruk gewekt dat beide partijen andere doelen nastreven. Voor een deel is dat waar, maar waar het de ambities betreft kunnen beide het zeer goed met elkaar vinden.

Het debat wordt te veel bepaald door de waan van de dag en door de behoefte aan kortetermijnoplossingen om de sector vlot te trekken.

We laten daarbij collectief een belangrijk thema buiten beschouwing: de toekomstige behoefte aan vakmensen. De economische malaise heeft ervoor gezorgd dat veel mensen die werkzaam waren in de bouw, noodgedwongen zijn uitgeweken naar andere sectoren of helaas werkloos zijn geworden. Jongeren die nog op school zitten, laten de bouw massaal links liggen omdat daar weinig van verwacht wordt. Dat gaat ons op termijn in de problemen brengen.

Vast staat immers dat de sector weer uit het dal kruipt en de behoefte aan nieuwbouw toeneemt. Wij doen er dan ook goed aan de sector te ontdoen van het negatieve stigma. Laat scholieren en studenten al in een vroeg stadium kennis maken met de wereld van de bouw, zodat zij die weer zien als een interessante sector met perspectief. Niet door erover te vertellen, maar door hen actief kennis te laten maken met bijvoorbeeld burgerlijke en utiliteitsbouw, civiele techniek en installatietechniek. De bouwsector is een economische motor van belang. Daar hebben wij binnen nu en een paar jaar weer heel hard kundige mensen nodig.

Cees van Dillen, directeur van Van Dillen Bouwbedrijf

Reageer op dit artikel