artikel

Glympses of the Future

bouwbreed

Glympses of the Future

Wie denkt er niet over de toekomst na? Een groot aantal elkaar beïnvloedende maatschappelijke aspecten maken het beeld complex en dus zo wazig dat maar weinigen een goed beeld kunnen schetsen.

Vanuit de ministeries van Milieu (Cramer), Verkeer (Eurlings) en Landbouw (Verburg) werd de ‘Structuurvisie Randstad 2040’ gepubliceerd op 4 september 2008. Daags erna viel de Lehman Bank in de VS om. Daarna openbaarde zich een mondiale crisis, met onder andere een bouwrecessie in Nederland. In Randstand 2040 kwam het woord ‘krimp’ niet voor. Dus zelfs door gedegen planbureaus opgestelde toekomstvisies blijken bij nadere beschouwing lineair geïnterpoleerd te zijn vanuit als vaststaand aangenomen werkelijkheden.

De Randstad zou 500.000 woningen nodig hebben om Europees gezien een metropool van betekenis te worden. Waarvan er 200.000 in de grote steden en wel in hoogbouw voorzien waren. Inmiddels weten we dat in 2040 40 porcent van de bewoningen eenpersoonshuishoudens zullen zijn. Die socialiseren op een heel andere manier dan gezinnen. Die blijven liever in de stad, waar wat te doen is. Bovendien zijn er nu sociale media die een enorme vlucht maken.

De samenstelling van de bevolking wordt aan de bovenzijde grijzer, aan de onderzijde is er veel werkloosheid, vooral onder allochtone Nederlanders. Als totaal is het geen slecht evenwicht, veel jonge aanwas, maar niet goed opgeleid en niet zeer welkom als werknemers.

Als de nieuwe Nederlanders niet beter worden geïntegreerd in de werkende samenleving gaat er een disbalans ontstaan. Zo zijn er een groot aantal maatschappelijke aspecten die voor ons, ontwerpers en bouwers, van belang zijn om een juist beeld te krijgen van de toekomst die voor ons ligt, zeg maar van Nederland in 2040.

Booosting, een groep architecten, industrieel ontwerpers en producenten heeft het aangedurfd om een 16-tal essays te laten schrijven over verschillende aspecten van de toekomst, met name gericht op de gebouwde omgeving. Het zijn kijkjes in de toekomst, ‘Glympses of the Future’, geen groot geheel zoals Randstad 2040. Maar het zet aan tot denken, beschrijven en discussiëren. De ogen geopend houden voor wat op langere termijn staat te gebeuren. Want de bouw volgt de maatschappij sinds 2008 en niet meer andersom.

Mick Eekhout, hoogleraar TU Delft en directeur Octatube

Reageer op dit artikel