artikel

Achter de woning is Nederland nog lang niet uitgebouwd

bouwbreed

Achter de woning is Nederland nog lang niet uitgebouwd

Volgens de Rijksbouwmeester is Nederland volgebouwd. Weet hij dat aantrekkelijke stedelijke gebieden de komende decennia sluipenderwijs de helft van hun tuinen gaan kwijtraken? Dat lijkt het te verwachte gevolg van het verruimen van het vergunningsvrij bouwen.

Het is een eenvoudige rekensom: de extra vierkante meters woning die zo op de begane grond worden toegevoegd leveren een extra woningwaarde tussen 2.500 en 5.000 euro per vierkante meter. Een uitbouw achter de woning van 4 meter diep en 5 meter breed brengt zo tussen 50.000 en 100.000 euro extra op; dat is veel meer dan het kost. En als je buren het doen moet je wel mee, om niet ingeklemd met een pijpenla van een tuin te blijven zitten. Alleen bij de VvE’s kunnen de bovenburen nog roet in het eten gooien, als ze graag nog op groene tuinen blijven uitkijken. Want de bewoner op de begane grond is meestal in de minderheid met zijn voorstel tot uitbouw.

Zo’n uitbouw heeft ook zijn nadelen. De lichttoetreding in de woning wordt een stuk minder. Het dak mag niet worden gebruikt voor balkon of dakterras, althans niet zonder bouwvergunning. Door het uitbouwen worden privétuinen meer dicht gebouwd. Vergroening van de stad, zo gepropageerd voor het milieu en volksgezondheid gaat zo onbedoeld verloren. Tuinen verstenen al te veel, maar volbouwen slaat groen helemaal dood. Meer groen in de openbare ruimte komt nauwelijks van de grond, zodat van compensatie weinig sprake zal zijn.

Het verruimen van ‘vergunningsvrij’ verdicht de woongebieden in krappe woningmarkten, waar de woningdichtheden doorgaans toch al hoger zijn, waarschijnlijk veel te sterk. En zouden in de krimpende woningmarkten, zo kun je je afvragen, bewoners niet meer gestimuleerd moeten worden om de buurwoning erbij te trekken in plaats van de eigen woning te vergroten? Of om te verhuizen naar een grotere woning, in plaats van de investeren in woningvergroting?

Het rücksichtslos verruimen van bouwmogelijkheden heeft zo ongewenste bijeffecten. Je zou hopen dat er mogelijkheden zijn om het liberalisme in de ruimtelijke ordening te remmen. Maar het woord buur of buren komt in de toelichting op de nieuwe regels niet voor.

Het zou verstandiger zijn eerst de effecten van de nieuwe maatregel goed te onderzoeken, alvorens een afweging voor een dergelijke beleidsverandering te maken.

Rob de Wildt en Geurt Keers van RIGO Research en Advies. 

Reageer op dit artikel