artikel

Aannemer hoeft opgedragen meerwerk niet te vergoeden

bouwbreed

Aannemer hoeft opgedragen meerwerk niet te vergoeden

Een meerwerkaanspraak wordt meestal toegewezen wanneer a: het meerwerk is uitgevoerd en b: de opdrachtgever had begrepen dat het meerwerk ook extra geld ging kosten. Die koers vaart het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niet (meer).

Op 3 oktober jl. werd een uitspraak gepubliceerd waarin een aannemer die meerwerk aan zijn onderaannemer opdroeg én wist dat het duurder zou gaan worden, het meerwerk toch niet hoefde te betalen om de volgende redenen.

De wet (7: 755 BW) zegt over meerwerk dat een aannemer alleen een verhoging van de prijs kan vorderen wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

De wet zegt er dus niets over of dat schriftelijk moet (zoals in veel algemene voorwaarden in de bouw wel staat), en of de aannemer moet zeggen hoevéél duurder het wordt. Deze wettelijke bepaling heeft tot doel om de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen om te beslissen of hij het meerwerk ondanks de hogere prijs aan de aannemer wil opdragen. Vandaar die toevoeging in de wettelijke bepaling dat er niet voor een prijsverhoging hoeft te worden gewaarschuwd, wanneer opdrachtgever zelf al had moeten begrijpen dat de uitvoering van zijn wijziging hem extra geld ging kosten.

Wanneer een hoofdaannemer na overleg met onderaannemer èn de waarschuwing van de onderaannemer dat het meer gaat kosten, het meerwerk opdraagt zònder dat er overeenstemming over de prijs is, dan zou gemakkelijk gedacht kunnen worden dat die onderaannemer zonder problemen zijn meerwerk vergoed krijgt. Immers, de hoofdaannemer heeft kunnen nadenken over de vraag of hij –ondanks dat het meer gaat kosten- het meerwerk wil opdragen. Maar dat is dus niet (altijd) het geval.

Waar het volgens het Hof om draait, is of de opdrachtgever een “reëel inzicht heeft gekregen in de omvang van de concreet te verwachten meerkosten”. Hoewel de hoofdaannemer wist dat het duurder zou worden, wist hij niet hoevéél duurder. Het Hof laat het feit dat er zonder prijsovereenstemming meerwerk is opgedragen en uitgevoerd, dus geheel voor rekening van de onderaannemer komen.

Yvette Brummelhuis, advocaat bij PlasBossinade, Groningen

Reageer op dit artikel