artikel

Willen de echte leiders opstaan?

bouwbreed

Duurzame innovatie die inspeelt op de toenemende complexiteit van projecten en meer doet met minder budget: wie wil dit nu niet? Het is de basis van de green deal Duurzaam GWW die in juni is afgesloten tussen vele overheidspartijen en brancheorganisaties, waaronder NLingenieurs. Na een sterke start zit deze deal nu in een fase van stagnatie.

De gww-sector kenmerkt zich niet door een ‘vrije’ markt. De klanten zijn vooral publieke opdrachtgevers die voor de opdrachtnemers vaak tot de groep van grootste klanten behoren. Er is derhalve een hoge mate van wederzijdse afhankelijkheid, of om in de termen van Jan Hendrik Dronkers (directeur-generaal Rijkswaterstaat) te spreken: een perfecte basis voor co-creatie. Ingenieursbureaus –maar ook de aannemers– hebben zich inmiddels goed voorbereid voor de duurzame aanpak van gww-projecten. Maar ik constateer dat de traditionele aanpak bij veel projecten vaak nog leidend is.

De sleutel van de oplossing ligt bij de uitvragende partijen. Er is zeker welwillendheid en gelukkig zijn er goede voorbeelden, zoals bij Rijkswaterstaat en enkele gemeenten. Echter, het gros van de gemeenten en provincies heeft nog koudwatervrees. Wellicht heeft duurzaam nog te veel de bijsmaak van duurder. De aanpak van Duurzaam GWW kan echt toegevoegde waarde leveren, maar is nog nieuw en niet voldoende bekend.

Ik roep alle ondertekenaars op om uit de ‘veiligheidsmodus’ te komen, lef te tonen en zich te laten verrassen. Afspraak is afspraak en dat betekent: projecten uitzetten op basis van Duurzaam GWW. Daag mijn achterban gerust uit om door middel van Duurzaam GWW het onderste uit de kan te halen op het gebied van innovatie, energiebesparing en daardoor meer te doen met minder investeringen.

Reageer op dit artikel