artikel

Succes met BIM vraagt bedrijfskundige visie

bouwbreed

Succes met BIM vraagt bedrijfskundige visie

Sneller en goedkoper bouwen. Alles wat daaraan meewerkt, is in 2013 welkom. Dat heeft aan de toepassing van het Building Information Model (BIM) een hoge vlucht gegeven. In de bedrijfspraktijk dienen zich blokkades aan, waardoor het veel geprezen en voorgewende succes van BIM wordt belemmerd en vertraagd. Hoe kunnen we bereiken dat de vruchten van de BIM-boom eerder en vaker in meer bedrijven worden geoogst?

Net zo min als lean en andere managementmethodieken, is BIM een tovermiddel. Het wordt alleen wat met BIM als het voortkomt uit een weloverwogen projectoverstijgende strategie.

Daar gaat een keuze aan vooraf, die zowel het management, de voorlieden als de uitvoerenden op de werkplaats niet onberoerd laat. Bestaande organisatiepatronen worden doorbroken, Dat lukt alleen als op strategisch niveau een knop wordt omgezet en de goede richting voor BIM wordt gekozen. Dat vraagt een herpositionering van ieder betrokken bedrijf in de gehele bouwkolom. Veel bedrijven in de bouwkolom hebben een laag strategisch gehalte. Dat dwingt tot behoedzaamheid in het omgaan met BIM.

Als eenmaal een keuze voor toepassing van een BIM-oplossing is gemaakt, volgt automatisch de implementatie ervan. Dat traject mag niet aan het toeval worden overgelaten, maar vraagt een gedegen voorbereiding met betrokkenheid van alle relevante bouwpartners. Het traditionele productdenken is dan vervangen door procesdenken. Als die knop niet is omgezet, komt de BIM-oplossing niet van de grond. Een derde voorwaarde voor succes met BIM is een samenwerkingsgerichte attitude.

Communiceren

BIM staat of valt met ‘oog hebben voor elkaar en voor de eindklant’. In de praktijk zien we nog veel te vaak dat een monodisciplinaire enge benadering de bloei van BIM in de weg staat. Een vierde conditie voor een bloeiende BIM-praktijk is die van transparantie in de communicatie. In plaats van stellig poneren gaan we actief informeren en vooral communiceren. Dat is een competentie, die veel vakbekwame mensen niet van nature eigen is.

Communiceren valt te leren, maar we zullen daarvoor wel enorm ons best moeten doen. Een vijfde en laatste succescriterium voor een bloeiende BIM-praktijk ligt in de aanwezigheid van een sterke, maar vooral ook flexibele regie. Elk proces vraagt om een plaats, waar de lijntjes samenkomen. Het beste kan de regie in handen zijn van de partij die de beste oplossing heeft voor de eindgebruiker. Of dat nu de architect, de bouwer, de installateur of de toeleverancier is, de kwaliteit van de communicatie en de kracht van de regie bepalen uiteindelijk of alle betrokken partijen na afloop van het bouwproces met de nodige voldoening terug kunnen kijken op de toepassing van de gekozen BIM-oplossing.

BIM is geen hype, maar een trend. Dat betekent nog niet dat deze trend zich zonder horten en stoten zal doorzetten. In de uitvoeringspraktijk ontstaat ervaringsdeskundigheid, die voor de toekomstige ontwikkeling van nieuwe BIM-generaties van doorslaggevend belang is. Leveranciers van BIM-oplossingen doen er goed aan om ruimte te geven aan georganiseerde gebruikersgroepen en goed te luisteren naar de door hen vertelde ervaringsverhalen. BIM is meer dan een programma. Meer dan een strategische keuze. Zonder strategie en programma kan het niet, zonder procesgerichtheid, samenwerking, transparantie en regie kan het niet.

Voorkom dat BIM een bom onder uw bedrijf legt

• Projectoverstijgende strategie vraagt een keuze.

• Procesgerichte implementatie zorgt voor een vitale organisatie.

• Samenwerkingsgerichte attitude leidt tot open houding.

• Transparante communicatie leidt tot wederzijds begrip.

• Sterke en flexibele regie kan niet gemist worden.

Voorkom dat BIM een bom onder uw bedrijf legt

Piet M. Oskam, directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) Zeist, p.oskam@bouwkolom.org

Reageer op dit artikel