artikel

Spelregels zijn er om toegepast te worden

bouwbreed Premium

Aanbesteders in de nutssectoren kunnen ruimhartig gebruikmaken van onderhandelingsprocedures. Aan ‘gewone’ aanbesteders komt onder meer een redelijke vrijheid toe indien zij zogenaamde II-b diensten aanbesteden. Deze vermelding verwijst naar de gelijknamige bijlage bij de algemene aanbestedingsrichtlijn, waarin een groot aantal diensten is opgenomen waarvoor slechts een zeer beperkt aanbestedingsregime geldt. Aanbesteders verliezen echter soms uit […]

Aanbesteders in de nutssectoren kunnen ruimhartig gebruikmaken van onderhandelingsprocedures. Aan ‘gewone’ aanbesteders komt onder meer een redelijke vrijheid toe indien zij zogenaamde II-b diensten aanbesteden. Deze vermelding verwijst naar de gelijknamige bijlage bij de algemene aanbestedingsrichtlijn, waarin een groot aantal diensten is opgenomen waarvoor slechts een zeer beperkt aanbestedingsregime geldt. Aanbesteders verliezen echter soms uit het oog dat deze relatieve vrijheid (alleen) de keuze van het soort aanbestedingsprocedure betreft en de wijze waarop zij die aanbestedingsprocedure invullen. Zijn deze keuzes bepaald, dan zijn aanbesteders onverkort gehouden de door henzelf gestelde regels onverkort toe te passen. Aanbestedingsrecht ziet immers op het scheppen van gelijke kansen, iets dat niet wordt bereikt indien gedurende de wedstrijd de regels worden aangepast.

Een mooi voorbeeld van een aanbesteder die dit niet helemaal scherp had, is te vinden in een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (RBNHO:2013:9969). Samenwerkende scholen hadden een aanbesteding uitgeschreven voor sport activiteiten, een ‘II-B dienst’. Broeks nam deel maar werd gepasseerd voor Sport Service Noord-Holland. Broeks bleek echter onvoldoende punten toegekend te hebben gekregen. Desgevraagd erkenden de scholen dit. In plaats van een simpele aanpassing van het gunningvoornemen deden zij echter iets onverwachts. De jury die eerder de beoordeling had gedaan werd naar huis gestuurd en er kwam een nieuwe jury. Wonder boven wonder bleek Sport Service nu de beste kandidaat. Broeks liet het daarbij echter niet zitten en stapte naar de rechter. Diens uitspraak kan zo de schoolboekjes in. Na de constatering van de scholen dat Broeks in de eerste (werkelijke) aanbesteding de meeste punten had gehaald, stelt de rechter vast dat de scholen daarmee nog slechts twee keuzes hadden: gunnen aan Broeks of van voren af aan beginnen. Een nieuwe jury benoemen en halverwege opnieuw beoordelen behoorde niet tot de smaken en was onrechtmatig jegens Broeks. Tussen de regels door valt overigens enige verbazing van de rechter te lezen ten aanzien van de gehele gang van zaken in de aanbesteding. Die uit zich ook in een oproep van de rechter tot een discussie op een ander punt, dat van deelname van een met overheidssteun opererende entiteit aan aanbestedingen. Voor die discussie is hier echter helaas geen plaats meer.

Reageer op dit artikel