artikel

Niemand begrijpt de duurzaamheidsscores

bouwbreed

Niemand begrijpt de duurzaamheidsscores

Vijf partijen vinden de rekenregels voor duurzaam bouwen niet goed (Cobouw 22 oktober). Ze dringen aan op een nieuw systeem. Het rapport van het vijftal loopt vast op complexiteit, vindt Stefan van Uffelen.

De objectiviteit van Breeam staat niet ter discussie. De objectiviteit van de materiaalberekening wel. Op dit moment wordt vrijwel niet gescoord binnen Breeam op de materialenberekening (gemiddeld 1,4 procent van de totaalscore).

Breeam heeft internationaal de bepalingsmethode GreenGuide die door de landen die Breeam hanteren, is geadopteerd. Deze methode werkt voor de markt. Voor een architect, ontwikkelaar of eindgebruiker is het te begrijpen. Des te meer A-label-materialen je toepast in een gebouw, des te duurzamer.

In Nederland hebben wij echter in 2009 besloten af te wijken van deze Engelse/internationale norm om harmonisatie in Nederland met bestaande instrumenten te bevorderen. De Dutch Green Building Council heeft het project getrokken om te komen tot een geharmoniseerde database. Wij waren trots dat dit in korte tijd binnen budget gelukt is. Wij waren toen in de veronderstelling dat Nederland op dit punt voorliep. Inmiddels is dat niet meer zo. De Nederlandse methode staat stil en is alleen een wetenschappelijk debat. De harmonisatie is alleen gelukt met GreenCalc. De harmonisatiepogingen leiden nu tot een vertraging van de verduurzaming. Door slechts een wetenschappelijke debat is de markt niet in beweging gekomen.

De huidige bepalingsmethode vinden wij een semiwetenschappelijke exercitie. Wij hebben behoefte aan een eenvoudiger te communiceren methode.

In de praktijk zien wij de materialenberekening slecht werken. De Breeam-projecten in Nederland scoren slecht op de materialenberekening. Gemiddeld draagt de materialenscore voor 1,4 procent bij aan de totale Breeam-NL-score. De hoogste score is een renovatieproject van Bouwbedrijf Van der Heijden. Hier is 5,8 procent (7 van de 8 te behalen punten) behaald met de materialenberekening. Overigens zien wij wel dat meer partijen een inspanning doen om de score te behalen.

Verder zijn de uitkomsten moeilijk communiceerbaar. Niemand begrijpt het. Ik heb nog nooit een huurder gehoord die meer huur wil betalen omdat het gebouw een goede LCA heeft. Voor ontwikkelaars is de materialenberekening nu ook een noodzakelijk kwaad.

Ontwikkelaars willen echter wel graag verduurzamen, maar de materialenberekening geeft hen geen handvatten om te optimaliseren en daarnaast moeten ze het kunnen verkopen aan hun klant.

Het nu gepubliceerde rapport loopt ook vast op de complexiteit. De aanbevelingen lijken het alleen maar complexer te maken. Ik snap er in ieder geval niets van. Kortom, nog dieper in de semi-wetenschappelijke valkuil. Een focus op iets bruikbaars voor de markt is er niet.

Vanwege het internationale karakter van Breeam is de druk op ons groot geworden om ook voor materialen de internationale norm te volgen. Samen met marktpartijen willen wij de huidige bepalingsmethode graag laten aansluiten op de internationale norm en doorontwikkelen tot een bruikbaar instrument dat moet verleiden om verduurzaming te versnellen.

Wij gaan binnenkort dan ook een ronde tafel organiseren met onze achterban om te verkennen hoe wij de internationale methode met labeling kunnen laten aansluiten op de database. En op 2 december organiseren we een ‘Groene Kamer’ waarbij we met minister Blok in discussie gaan over dit onderwerp.

In Engeland bijvoorbeeld moet een ontwikkelaar of architect simpelweg zoveel mogelijk producten gebruiken met een goed label. De gemiddelde score bepaalt met een MAT1-calculator het aantal punten in Breeam. Verder zouden wij graag de database willen ontsluiten en vermarkten. Kwaliteitsborging op productniveau zouden we graag aan anderen over laten.

Internationaal gaan wij het ICT-beheer doen voor alle landen die Breeam hanteren en wij zouden het ontsluiten van de LCA data middels labels graag hierin mee willen nemen.

Wij geven al jaren aan dat het materialendossier ons hoofdpijndossier is en dat wij hier graag beweging in willen brengen. Wij zien graag de koppeling met het bouwbesluit gehandhaafd en willen een succes maken van de database. Het is mij onduidelijk waarom hulp van ons niet gewenst is. Is het bedreigend voor sommige toeleveranciers als er echt wat gaat gebeuren?

Reageer op dit artikel