artikel

Gelukkig zijn kun je leren!

bouwbreed

Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukkig worden en zijn is geen aangeboren karakteristiek maar een bekwaamheid die we als mens kunnen leren. Zo die staat.

Hij is niet van mezelf, al ben ik het er mee eens. Hij is van Martin Seligman, die zichzelf eerder in zijn leven volgens de traditie van Amerikaanse Joden als een klager eersteklas typeerde. Gelukkig zijn leek voor hem niet weggelegd. Focussen op wat er mis kon gaan was gemakkelijker. Totdat zijn dochtertje hem vroeg: ‘kun je stoppen een brombeer te zijn?’

Zijn aard niet verloochenend besloot hij een nieuwe tak van zijn vak op te richten. Als vooraanstaand psycholoog vond hij in de bewustwording van zijn pessimisme aanleiding zich te gaan richten op hoe de gezonde geest werkt. Hoe kun je dan gelukkig worden? En dit blijvende gevoel van geluk cultiveren?

Een paar belangrijke inzichten. Voldoening over het verleden ervaren. Gebeurtenissen uit ons verleden hebben nauwelijks invloed op wie we zijn als mensen. Dit is nieuw en bevrijdend. Dankbaarheid tonen aan mensen, die iets voor je hebben betekent helpt wel. Vergeving werkt ook sterk. Wrok koesteren staat je geluk echt in de weg. En of dit alles nog niet moeilijk genoeg is: wees optimistisch over de toekomst. Zie goede dingen als structureel en slechte dingen als incident. Cultiveer hoop. Zoek naar gemakkelijk en voor de hand liggend bewijs om aan te tonen dat angst over de toekomst onlogisch is. En tot slot: wees gelukkig met het heden. Durf onderscheid te maken tussen vluchtige pleziertjes en voldoening. Geniet aandachtig van deze momenten.

Eigenlijk is geluk dus niet hebben wat je wilt, maar willen wat je hebt. Seligman formuleert zes deugden die ons hierbij kunnen helpen: wijsheid, moed, liefde, rechtvaardigheid, zelfdiscipline en verbinding met het grotere geheel. Dit is wat een groep IT’ers van de week formuleerde als professionaliteit: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen taak en je tevens verantwoordelijk voelen voor het grotere geheel.

Niets nieuws onder de zon. Elke wereldreligie predikt één, meer of alle waarden. Ook in mission statements van bedrijven kom je ze tegen. Zou geluk dan toch het meest krachtige gereedschap voor verandering zijn?

Angela van de Loo, directeur Target Point

Reageer op dit artikel