artikel

Eén voor allen

bouwbreed

Eén voor allen

In Nederland houden we van clubjes, verenigingen en stichtingen. Als ergens twee Nederlanders bij elkaar zijn, heb je een vereniging. Zijn er drie, dan richten ze twee verenigingen op.

In de bouwwereld is dat niet anders. Er zijn honderden stichtingen en netwerken voor kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Vaak opgericht vanuit een specifieke invalshoek: bouwresearch, rationalisatie van bestekken, ondergronds bouwen, conceptueel bouwen, bewust bouwen, bouwopleidingen of vernieuwing in de bouw. Maar allemaal met het doel om de bouwsector te verbeteren! Die versnippering is niet effectief. En toch blijft iedereen zijn eigen koers varen.

Al jaren wordt naar al deze bootjes gekeken met de vraag of het niet slimmer kan. Hoe kunnen we belangen bij elkaar brengen zodat de bouwsector er beter van wordt? Hoe kunnen we de koersen op elkaar afstemmen, en als vloot gaan varen? Een vloot is tenslotte makkelijker te vinden dan individuele bootjes, en beter bestand tegen tegenslagen. Bovendien kan je middelen en kennis delen, en gezamenlijk een koers uitzetten.

Het antwoord was: samenwerking bevorderen door een Bouwcampus in te richten. Na twee jaar praten en onderzoeken gaat het nu heel concreet worden: er is een mooie locatie, en een renovatieplan. Op de TU Campus in Delft, aan de Van den Burghweg 1, staat een pand dat omgetoverd gaat worden in een bruisende Bouwcampus. Veel kennispartijen en netwerken hebben zich al aangesloten. We hebben nu een brede coalitie van partners die samen de Bouwcampus gaan maken. Voor de sector wordt het een stuk overzichtelijker. Heb je een kennisvraag, ga naar de Bouwcampus, het knooppunt voor vraag en aanbod: een fysiek en virtueel centrum voor kennis en innovatie. Eén voor allen, en allen voor één!

Jacqueline Schlangen, directeur Vernieuwing Bouw

Reageer op dit artikel