artikel

Discussie over belading van de kruiwagen

bouwbreed

Discussie over belading van de kruiwagen

Mag een kruiwagen zwaarder worden beladen dan 60 kilo? Over deze vraag speelt zich op dit moment een discussie af tussen de Inspectie SZW en de bedrijfstak.

Het is waarschijnlijk het oudste vervoermiddel op de bouwplaats: de kruiwagen. De werking van de kruiwagen is gebaseerd op het hefboomprincipe. Door de lading op korte afstand en handvatten op grote afstand van het wiel te plaatsen hoeft de gebruiker relatief weinig kracht te gebruiken.

Reeds in de middeleeuwen werden kruiwagens gebruikt om zware voorwerpen te verplaatsen. Die waren toen nog van hout. Inmiddels wordt het meeste transport op de bouwplaats allang niet meer gedaan door kruiwagens, maar via horizontaal transport. Toch is de kruiwagen nog niet weg te denken van de bouwplaats, in bepaalde gevallen is het de meest praktische manier om lading te vervoeren.

Sinds een aantal jaren vindt er opnieuw innovatie plaats op het gebied van kruiwagens. Er zijn inmiddels kruiwagens op de markt met het wiel meer onder de lading, waardoor het kantelpunt verandert. En er zijn kruiwagens met twee wielen, dan wel met hoger geplaatste handvatten of waarmee de gebruiker niet hoeft te tillen en kan volstaan met duwen.

Al deze aspecten kunnen in bepaalde omstandigheden zorgen voor minder fysieke belasting. De zwaarte van het werken met kruiwagens wordt vooral bepaald door de kracht bij het tillen van de kruiwagen en minder door het duwen. Uiteraard is het gewicht van de lading ook van belang voor de fysieke belasting. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afspraken over gezond werken gemaakt en vastgelegd in de arbocatalogus. In de arbocatalogus staat de afspraak dat een kruiwagen niet meer mag wegen dan 25 kilo aan de handvatten. Bij een traditionele kruiwagen komt dat neer op ongeveer 60 kilo lading plus het eigen gewicht van de kruiwagen. In de Staatscourantvan 14 mei 2012 staat dat de norm dat de belading plus het eigen gewicht van de kruiwagen maximaal 60 kilo mag bedragen. De Inspectie SZW inspecteert bedrijven en controleert de belading van kruiwagens volgens de norm uit de Staatscourant. Als de belading van kruiwagens zwaarder is dan 60 kilo is er volgens de Inspectie sprake van een overtreding.

Maar in de norm die de Inspectie hanteert is de recente innovatie van kruiwagens niet meegenomen. Een moderne kruiwagen kan misschien wel veel zwaarder worden beladen zonder dat de fysieke belasting voor de werknemer toeneemt. Het gewicht aan de handvatten bepaalt de tilkracht die werknemer moet verrichten. Zolang het gewicht aan de handvatten niet meer bedraagt dan 25 kilo voldoet de kruiwagen aan de afspraak van maximaal 25 kilo tillen.

De vraag is vervolgens hoe men kan bepalen hoeveel het gewicht aan de handvatten van de kruiwagen bedraagt. Hiervoor bestaat een simpele methode. De werknemer gaat eerst zelf op een personenweegschaal staan. Vervolgens stapt hij nogmaals op de weegschaal, maar pakt dan beide handvatten vast en tilt de kruiwagen op. Het verschil tussen de twee metingen mag niet meer bedragen dan 25 kilo.

Voor de vermindering van de fysieke belasting is het tot slot van belang om op meer zaken te letten dan alleen de belading van de kruiwagen. Zorg voor een vlakke ondergrond. De steiger dient vrij te zijn van obstakels. En de lading dient zo dicht mogelijk boven het wiel te liggen. Als we zorgen voor innovatie van het vervoermiddel, een goede ondergrond, en de wagen niet té zwaar beladen, wie weet kunnen we de kruiwagen dan ook ná deze eeuw nog aantreffen op bouwplaatsen.

Jan Warning, directeur Arbouw 

Reageer op dit artikel