artikel

Dilemma: nieuwbouw of verduurzamen

bouwbreed Premium

Het potentieel van verduurzaming van bestaande bouw is groot. De recente green deal van de overheid om duurzame initiatieven via de energierekening te vereffenen is daarvoor een stimulans. Dat is in het belang van de bewoner, maar ook van de bank, aldus Annemijn Fokkelman.

Het thema duurzaamheid is niet meer weg te denken van de bestuursagenda. Vrijwel alle bedrijven hebben het in hun strategie verankerd. Ook bij ons aan de keukentafel is duurzaamheid een veelbesproken thema. Zo staan we te popelen om onze huurwoning met badkamer uit de jaren zeventig te verruilen voor een duurzame koopwoning. Nu staan ook wij voor een duurzaam dilemma: kiezen we voor nieuwbouw of het verduurzamen van bestaande bouw?

Ik hoor in de bouw vaak dat het verduurzamen van één bestaand pand kostbaarder is dan nieuwbouw. Bouwbedrijven gaan in discussie met kopers die vooral kijken naar de aankoopprijs. Zij hebben nauwelijks oog voor hoe duurzame verbouw de energierekening kan verlagen en zo de waarde verhogen. Hierbij valt me telkens op dat ‘duurzaamheid’ afhankelijk is van wat men eronder verstaat. Er zijn in Nederland nog voldoende voorbeelden van bedrijven die naar nieuwbouw verhuizen en een onverhuurbaar oud pand achterlaten.

Om duurzame bouw en ontwikkeling te stimuleren is de Dutch Green Building Week geïnitieerd: een week waarin ‘groene gebouwen’ centraal staan. Meer aandacht voor duurzame gebiedsontwikkeling is belangrijk. De Dutch Green Building Council heeft het duurzaam gebouwd Breeam-label uitgebreid met een keurmerk voor duurzame gebiedsontwikkeling, naast de keurmerken voor nieuwbouw en verduurzaming van bestaande bouw. Hierin worden de kosten van leegstand en bebouwing van wat nu nog weiland is ook meegenomen, waardoor we sneller tot de keuze van het verduurzamen van bestaande bouw komen.

Stroomversnelling

Er is sprake van veel potentieel in de verduurzaming van bestaande bouw. De recente green deal waarmee de overheid het mogelijk maakt investeringen in duurzame initiatieven via de energierekening te vereffenen, kan dit in een stroomversnelling brengen. In de eerste plaats met het oog op de verduurzaming van 11.000 corporatiewoningen. Daarna staat het uitgewerkte concept aan de basis van de verduurzaming van nog eens 100.000 woningen.

De technieken en materialen bestaan al. De grote doorbraak is het resultaat van een lagere kostprijs en een grotere haalbaarheid. Uiteindelijk plukt de bewoner van de duurzame verbouw van een bestaand pand over een paar jaar de vruchten. Daarnaast hebben bouwbedrijven al veel vooruitgang geboekt met duurzame nieuwbouwconcepten die uiteindelijk ook kostprijsverlagend worden. De voorlopers in duurzame bouw zijn het over één ding eens: de belangrijkste winst is te behalen dankzij het verleggen van de aandacht naar de waardeverhoging en kostenverlaging van verduurzaamde bouw.

Banken zijn een belangrijke schakel in de bouwketen en hebben duurzaam bankieren in hun strategie verankerd. Uit onderzoek blijkt dat minder energiezuinige kantoren gemiddeld een 6,5 procent lagere huurprijs opbrengen dan zuinige kantoren. Bovendien is de verkoopprijs van groen gelabelde huizen 5,1 procent hoger en verkopen deze sneller. Kortom: het is ook in het belang van de bank om duurzame bouw te stimuleren.

Bewoners, banken en de bouwketen moeten de handen ineen slaan en een stap vooruitzetten. Dit betekent dat niet alleen de verduurzaming van panden, maar ook duurzame gebiedsontwikkeling bovenaan de agenda hoort te staan. Dat zal verduurzaming echt verder helpen. Thuis hebben wij deze stap inmiddels gezet: het volgende huis staat er al en de badkamer wordt weer ’bruin met groen’.

Annemijn Fokkelman, sector-banker bouw bij ABN Amro

Reageer op dit artikel