artikel

Bouw vraagt om nieuwe businessmodellen

bouwbreed

Bouw vraagt om nieuwe businessmodellen

De bouwsector verandert en de komende decennia draait het om vernieuwingstalent en aanpassingsvermogen. Organisaties die snel anticiperen op de versplinterende klantvraag door nieuwe businessmodellen te ontwikkelen zijn de winnaars van morgen, vindt Menno Lammers.

In de afgelopen decennia hadden veel organisaties in de gebouwde omgeving een gezond business model. Inmiddels hangt de vlag er anders bij als gevolg van drastische veranderingen in de woning- en utiliteitsmarkt, waardoor organisaties ervaren dat hun huidig businessmodel – de grondgedachte van hoe een organisatie gedeelde waarde creëert, levert en behoudt – niet meer werkt. De oorzaak hiervan is onder andere het veranderende consumentengedrag, de financiële bankencrisis, stagnerende woningmarkt, groei aan leegstand van gebouwen, het internet en (gratis) toegang tot informatie, nieuwe technologie en gewijzigde wet- en regelgeving.

Nieuwe businessmodellen hebben de kracht om een golf van ontwikkeling in de bouwsector te ontketenen. Hierbij spelen de klanten een essentiële rol, want zij bepalen de economie. Helaas hebben veel organisaties de meest fundamentele vraag uit het oog verloren: is ons product of dienst goed voor onze klant? In de bouwsector weten veel organisaties eigenlijk alleen maar wat ze de markt aanbieden en hoe ze dat doen (bijvoorbeeld een nieuwe woning, of een gerenoveerd kantoor gemodelleerd in BIM). Maar weinig organisaties kunnen benoemen waarom ze activiteiten ondernemen die ze ondernemen. De organisaties die dat wel helder hebben zijn in staat klanten daadwerkelijk aan te spreken en verbinding te maken. De noodzaak om uit te zoeken wat hun ‘waarom’ is, is voor organisaties in de bouwsector alleen nog maar groter geworden.

Markten veranderen sneller dan organisaties, aangejaagd door drie factoren: toename van technologische vernieuwing, sterkere versplintering van de klantbehoefte en een platter wordende wereld. In de steeds sneller veranderende tijden zijn de winnaars van vandaag steeds sneller de verliezers van morgen. ‘Agility’, ofwel het vermogen zich snel te kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden, wordt steeds belangrijker voor organisaties. Rijksoverheid, gemeenten, bouwers, installateurs, architecten, kennisinstellingen, brancheorganisaties en venieuwingsinitiatieven moeten op zoek gaan naar nieuwe aanpasbare waarde-, business- en verdienmodellen.

Een verandering van het businessmodel opent namelijk nieuwe perspectieven. We zullen waarde moeten herdefiniëren en op zoek gaan naar het creëren van gedeelde waarde (economisch, ecologisch, sociaal-maatschappelijk) voor alle stakeholders.

Innoveren met businessmodellen en trends vraagt wel om kick-ass saints, want voor het verhogen van de vitaliteit van je organisatie moet je twee tegenstrijdige eisen aanpakken: strategische helderheid en continuïteit (waarom) en operationele agility en veerkracht (wat en hoe). Waar ga je beginnen?

1. Creëer bewustzijn en betrokkenheid voor de noodzaak van een nieuwe businessmodel en zorg met een diversiteit aan mensen voor relevante kennis op het gebied van klanten, technologie en omgeving;

2. Ontwerp een nieuw businessmodel waarin een unieke waardepropositie beschreven staat, die problemen van klanten oplost en voorziet in klantbehoeften. Werk daarnaast de onderwerpen klantsegmenten, kanalen, klantrelaties, key resources, kernactiviteiten en sleutelpartners uit;

3. Ontwikkel up-to-date verdienmodellen zoals: het abonnementenmodel, freemium, bait & hook, lenen/ruilen, leasen of intermediair.

4. Investeer in (elkaars) vernieuwingstalent – zoals Lincubator – om de nieuwe businessmodellen en concepten succesvol te maken. Zij zijn de ‘buitenboordmotoren’ van de organisatie die de anderen zullen meenemen naar de nieuwe werkelijkheid.

Laat je dan ook niet vangen of kapot maken door het verouderde businessmodel. Verhoog de vitaliteit van je organisatie door in te spelen op trends, het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en concepten en maak verbinding met vernieuwingstalent. We hebben organisaties nodig met veel aanpassingsvermogen die bovendien innovatief en inspirerend zijn, maar zeker niet minder efficiënt, gedisciplineerd of prestatiegericht. Bent u klaar om de golf van ontwikkelingen in de bouwsector te ontketenen?

Menno Lammers, BOO|s|T Business Innovation

Reageer op dit artikel