artikel

Bekoelde liefde of warme relatie?

bouwbreed

Bekoelde liefde of warme relatie?

Warmte-koudeopslag (wko) is niet meer weg te denken in de Nederlandse nieuwbouw. Deze efficiënte duurzame techniek wordt vooral bij kantoren toegepast om fors op het energieverbruik te besparen en tegelijkertijd te voldoen aan de steeds strengere epc-doelstelling.

Hoewel de meeste gebruikers van wko-systemen tevreden zijn over de behaalde energiebesparing, trekken vooral de minder succesvolle projecten de aandacht.

Vandaag organiseert adviesbureau DWA en Agentschap NL een wko-manifestatie die antwoord moet geven op de vraag of wko een bekoelde liefde is of toch een warme relatie. Als deelnemer aan het afsluitende panel tijdens deze manifestatie neem ik hier alvast een voorschot op de discussie.

Er zijn honderden wko- systemen in ons land die prima functioneren. Ze behalen tot liefst 70 procent besparing ten opzichte van traditionele gasgestookte cv-installaties en bij koeling zijn wko-installaties vaak tien keer energie-efficiënter dan traditionele systemen. In de berichtgeving over wko-systemen maken missers helaas meer indruk dan de vele succesnummers die er óók zijn. Door als bouwpartners de volgende spelregels te hanteren, kunnen minder goed functionerende systemen binnenkort tot het verleden behoren.

1. Afspraak is afspraak

Een systeem voor warmte-koudeopslag is een totaalconcept dat bestaat uit een bron, een warmtepomp, een afgifte systeem en het gebouw zelf. Een wko functioneert goed als deze onderdelen goed op elkaar én op de wensen van de eindgebruiker worden afgestemd. Dat kan alleen als de bouwpartners de afspraken die zij in de ontwerpfase maken ook nakomen. Dat laatste lijkt eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstig. Onder prijsdruk wordt soms afgeweken van eerder gemaakte afspraken.

2. Inregelen en monitoring

De oplevering van een wko is geen eindstation. Goed inregelen van de installatie en monitoren de prestaties is nodig om een systeem ook op de langere termijn optimaal te laten functioneren. Gebeurt dat niet, dan behaalt de installatie een veel lager rendement dan wenselijk.

3. Integraal bouwen

Wko-installaties zijn complex. Alle partijen moeten bereid zijn om vanaf de aanvang van het project hun kennis te delen en elkaars taal te spreken: integraal bouwen dus.

4. Kwaliteit heeft een prijs

Nog te vaak gaan opdrachtgevers voor de laagste prijs in plaats van kwaliteit tegen een concurrerende prijs. Sinds kort is certificering voor bodembedrijven en installateurs verplicht. Dat zal zeker een positief effect hebben op de toepassing van de beschikbare kennis én op de kwaliteit van het eindproduct.

Laten we als bouwpartners met deze spelregels aan de slag gaan. Dan staat niets een warme relatie met wko-installaties meer in de weg.

Titia Siertsema, voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel