artikel

Algen maken grondstof voor bitumineuze dakrol

bouwbreed

Bitumen wordt een schaars product, verwacht Frits Zandvoort van Icopal. Daarom wil hij het zelf gaan maken uit algen om dakrollen te kunnen blijven maken. Op 5 november stelt hij de proefinstallatie voor waarin algen opgroeien tot bitumengrondstof.

Schaarste aan bitumen noopt Icopal tot onderzoek

Zelf bitumen maken is een noviteit voor Icopal. Ook elders in de sector dakbedekkingsmaterialen zijn er volgens de producent geen andere fabrikanten die zelf op deze manier hun grondstoffen maken. Het project van de vestiging Groningen is een proef voor het hele concern. Frits Zandvoort, manager onderzoek en ontwikkeling bij de fabrikant van dakbedekkingsmaterialen, noemt de proef tot nog toe ‘veelbelovend’. Een kleine twee jaar geleden werden de eerste stappen gezet voor een ‘algenfabriek’ van ruim 100 vierkante meter. Opgeschaald zou die via oliehoudende algen een belangrijk deel moeten leveren van de bitumen die Icopal verwerkt.

Dat wordt wat Zandvoort betreft een noodzaak: “Bitumen wordt schaars omdat de aardolie waar het uit wordt gehaald ook schaars wordt.” Het is een goedkoop restproduct dat bij het kraken van aardolie overblijft. “Oliemaatschappijen vinden dat niet interessant en kraken het door tot financieel aantrekkelijker brandstoffen.” Zo dreigt op de misschien niet heel erg lange termijn het einde voor het bitumineuze dak.

Proefinstallatie

D at einde is af te wenden door bitumen te maken uit algen, denkt Zandvoort. Icopal doet dat samen met algenexpert Algaecom uit Eelde en de Hanze Hogeschool. Syntens Innovatie Centrum en de provincie Groningen helpen financieel mee. De proefinstallatie is een grotere variant van het systeem waarmee Algaecom tot nog toe experimenteerde. De installatie draait op CO 2 uit de fabriek waar Icopal bitumen herverwerkt. De installatie bestaat uit een aantal gesloten kunststof zakken die gevuld zijn met water en op het zuiden zijn gericht. De ruim 1 meter lange zakken vormen gesloten reactoren. Dat is nieuw, zegt Zandvoort. “Zo kun je monoculturen maken met specifieke algen die niet worden belaagd door andere organismen.

Eenmaal afgestorven worden de algen biomassa. Afhankelijk van de soort bestaan de dode algen soms voor meer dan de helft uit olie. “Hoe meer gestrest ze zijn hoe meer olie erin zit”, zegt Zandvoort.

Die wordt eruit gehaald en omgewerkt tot bitumen. Het restant vindt el ders weer toepassing. De praktijk moet leren wat de beste manier van verwerking is. Dat gebeurt nu nog in het laboratorium van de Hanze Hogeschool. Uit die winning zou volgens Zandvoort nieuwebedrijvigheid kunnen ontstaan die bedrijven als Icopal toelevert.

Reageer op dit artikel