artikel

Administratieve last FSC-keurmerk gaat steeds meer tegenstaan

bouwbreed

Administratieve last FSC-keurmerk gaat steeds meer tegenstaan

Nederlandse bosbeheerders hebben massaal hun vertrouwen opgezegd in het FSC-keurmerk voor duurzaam hout. Vooral middelgrote houtproducenten willen het merk niet meer voeren. Hans Gierveld legt uit waarom.

Het FSC-keurmerk moet de koper garanderen dat hij hout koopt dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. De westerse wereld maakte zich zorgen over het in snel tempo verdwijnen van tropische bossen.

Ook het Nederlandse bos zou gecertificeerd moeten worden. Nu is duurzaamheid de Europese bosbouwers met de paplepel ingegoten. Het begrip duurzaamheid is driehonderd jaar geleden geïntroduceerd door een bosbouwer. Hij beschreef de term op basis van bosbouwprincipes.

Ruim tien jaar geleden is het Nederlands bos onder het FSC-keurmerk gebracht. Sommige boseigenaren vonden de invloed van de natuurbeschermingsorganisaties te groot en wachtten op de komst van het PEFC-keurmerk.

Het certificeren was geen probleem. De Nederlandse rechtstaat waarborgt veel principes. Respect voor eigendommen van derden, naleving van wetten en verantwoorde arbeidsomstandigheden.

In toenemende mate meenden keurmeesters dat de bosbeheerders vooral moesten aantonen dat ze niets fout deden. Dit werd lastig. Bij te hard rijden wijst het CJIB ons geduldig op de begane overtredingen. Maar hoe toon ik aan dat ik niet te hard heb gereden?

Zo gaat het ook in het bos. Toon aan dat je aan de arbowetten voldoet. Zie erop toe dat de Erbo (Erkende Bosbouwonderneming met eigen keurmerk en handhaving) zich aan de regels houdt. Laat zien dat je van de eigendommen van een ander afblijft. Over het bosbeheer wordt niet gesproken. Daar ging het nu net om.

Deze administratieve last ging ons steeds meer tegenstaan. Tot het volgende decreet werd uitgevaardigd. “Toon aan dat je erop toeziet dat de kopers van brandhout zich aan de veiligheidsvoorschriften houden bij het opwerken van het brandhout.” Daarmee was de maat vol. We besloten uit te stappen in de hoop en verwachting dat FSC inziet dat dit te ver is doorgeslagen. Dat velen dezelfde stap zetten verbaast ons niet.

Is PEFC beter? Ik weet het niet. Als ze niet geleerd hebben van de fouten van FSC zijn ze geen knip voor de neus waard. Het gevaar dat ook zij bij behoefte aan controle verzanden in administratieve onzin ligt op de loer. Zij zijn een gewaarschuwd mens. FSC heeft kansen zich te verbeteren.

Hans Gierveld, adjunct-rentmeester landgoed Twickel

Reageer op dit artikel