artikel

Zonder financiering geen herstel mogelijk

bouwbreed

Zonder financiering geen herstel mogelijk

Mkb als banenmotor van de economie? Maar zonder financiering van die motor vindt er geen economisch herstel plaats. De noodzaak voor financiering is hoog, vindt Scarlett Kwekkeboom. Of het nu gaat om groei, starten, innoveren of consolideren.

Het midden- en kleinbedrijf heeft dringend behoefte aan cash om vooruit te kunnen. Cash genereren vereist dagelijkse aandacht van ondernemingen. Een groot deel van deze mkb-bedrijven is werkzaam in de bouwsector. En daar is de teneur niet anders dan in andere sectoren. Sterker nog, het aantal faillissementen heeft in 2012 een nieuw record bereikt waarbij de bouw het het zwaarst kreeg te verduren met 2047 branchegenoten die failliet gingen. Overigens zijn de economen het erover eens dat het dieptepunt in de bouwsector pas in 2013 wordt bereikt.

De bouweconomie is langzaam helemaal tot stilstand aan het komen en effecten van genomen maatregelen geven nog niet direct het gewenste effect te zien. De vraag die je je kunt stellen is dan “valt er nog wel iets te financieren in de bouwsector”? “Liggen er nog kansen en mogelijkheden die perspectief bieden?” Is de onderneming bereid terug te keren naar zijn “roots”, markt en klanten en daar te onderzoeken waar behoeftes liggen. Kan de onderneming zich voldoende aanpassen, ontwikkelen en vernieuwen om op deze behoeftes in te spelen. Gelukkig zijn er heel veel van dit soort ondernemingen, ook in de bouwsector. Maar om die stap vooruit te zetten hebben ondernemingen dus middelen nodig en de belangrijkste hiervan is financiering! Zeker nu in deze economische tijd.

Voor financiering wenden de meeste ondernemers zich in eerste instantie tot de reguliere banken. Echter onder de huidige omstandigheden op de financiële markt hebben de Nederlandse banken de voorwaarden waaronder zij krediet verstrekken aangescherpt. Veel, zo niet de meeste, mkb-ondernemers komen daardoor minder eenvoudig in aanmerking voor bancaire financiering en zijn op zoek naar alternatieven. Helaas ontbreekt het vaak aan kennis en netwerk van zowel de ondernemer als zijn adviseur om de juiste wegen naar alternatieve financiering te bewandelen. Jammer, en een gemiste kans voor adviseurs. Alternatieve financieringsvormen zijn een goede oplossing als knelpunten ontstaan op het gebied van bedrijfsfinanciering. Verschillende vormen van financiering kunnen versterkend en risicospreidend werken. Zeker nu de overheid ook steeds meer doordrongen raakt van het feit dat ze nieuwe vormen van financiering zal moeten faciliteren.

Het “nieuwe” financieren biedt veel mogelijkheden voor ondernemers. De kracht ligt in de combinatie tussen reguliere financiering en alternatieve vormen zoals crowdfunding, microkredieten en kredietunies. Overigens zijn alternatieve vormen geen garantie dat financiering plaatsvindt. Niet alles is te realiseren! Iedere financiering wordt strenger getoetst dan ooit tevoren, ongeacht de vorm. Een ondernemer dient ook voor een financieringsaanvraag onderscheidend te zijn in zijn ondernemerschap, rendementen te realiseren door vernieuwing in bedrijfsvoering. Hij moet het “anders” doen. Dus niet alleen “nieuw financieren” maar ook “nieuw ondernemen!” Financieren is niet meer vanzelfsprekend, maar zeker nog mogelijk!

Mkb als banenmotor van de economie? Jazeker. Als het verstrekken van kredieten weer toeneemt, zal het mkb hiervan profiteren met economische groei tot gevolg. Immers de belangrijkste maatschappelijke activiteit van een ondernemer is en blijft toch zijn economische bijdrage! De economie is langzaam tot stilstand aan het komen maar er liggen volop mogelijkheden om weer te gaan draaien. Deze kansen moeten ondernemingen, banken en overheid samen benutten!

Scarlett Kwekkeboom, Bestuurslid Vernieuwing Bouw

Reageer op dit artikel