artikel

Vernieuwing niet met praten, maar dóén

bouwbreed Premium

Er zijn genoeg praatclubjes over vernieuwing van de bouwsector. En er komt hier en daar zeker wat van de grond. Maar het kan nog veel beter, vindt Building Changes. Vernieuwing moet je meer doen dan dan erover praten, lijkt de slogan te zijn.

– Het is absoluut geen nieuws meer dat de bouw moet vernieuwen. “We staan voor een geweldige uitdaging om op actuele vraagstukken een antwoord te vinden en ons voor te breiden op de nieuwe marktsituatie. De bouw moet zich aanpassen”, zegt René de Kwaadsteniet. Bepaald geen onbekende in de bouw leidt hij samen met Nico Heijmen, eveneens wel bekend van onder meer de Regieraad, Building Changes.

“Wij willen de aanjager en wegbereider zijn van innovaties in alle facetten van de bouw. Maar anders dan anderen organiseren wij de vernieuwing niet met praten, maar met doen en dan ook nog van onderop. Het zeker voor de bouw zo belangrijke vakmanschap is leidend. En de eindgebruiker staat bij ons centraal”, zegt De Kwaadsteniet.

Uitgangspunt voor de jonge club is horizontale samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Geen innovatie of idee wordt uitgesloten. Elk bedrijf of elke organisatie die aanklopt bij Building Changes krijgt in ieder geval een luisterend oor. Daarna wordt gekeken of er partners te vinden zijn in dezelfde, maar liefst nog in andere sectoren waarmee het idee verder uitgewerkt kan worden.

“We doen dat op projectniveau. Geen ondernemer innoveert om het innoveren. Hij wil daar geld aan verdienen en terecht want dat is de continuïteit van zijn bedrijf. Waar kun je dan beter innoveren dan op projectniveau”, vindt De Kwaadsteniet.

De founding father is de Aannemersfederatie Nederland. Maar inmiddels hebben zich andere ondersteunende partners aangesloten bij het initiatief, BGA-Nederland, het kenniscentrum voor de gespecialiseerde bouwberoepen, CROW, Sbrcurnet, Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) in 2011 opgericht om innovatie in de elektrotechniek te stimuleren en innovatiecentrum Syntens.

Aanvulling

Het toont aan dat Building Changes door een aantal gerenommeerde partijen gezien wordt als een welkome aanvulling op bestaande organisaties die de bouw willen veranderen. “De gemiddelde mkb’er zit niet te wachten op nog een club waar oeverloos over verandering wordt gesproken. Zoals gezegd zijn alle ideeën en zelfs al aanzetten voor ideeën welkom. Niet alleen zoeken we partners maar ook projecten en opdrachtgevers om het idee te toetsen aan de praktijk”, zegt De Kwaadsteniet.

Dat de nieuwe organisatie uit de koker van de Aannemersfederatie komt, wil nog niet zeggen dat anderen niet welkom zijn. “Integendeel. Wil je innoveren dan heb je juist andere partners en dan ook nog vaak uit andere disciplines nodig. Niet voor niets is KIEN partner. Maar Uneto-VNI-leden willen we ook graag helpen, net als dakdekkers, metselaars en voegers. Maar ook grote bouwers zijn welkom. Eis is echter wel samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.”

“En omgekeerd kan ook. Opdrachtgevers kunnen bij ons aankloppen met specifieke vragen. Daar zoeken we dan een geschikte mkb-partij bij en indien nodig ook externe adviseurs uit kenniscentra. Je kunt ons zien als makelaar in vernieuwing”, vult Nico Heijmen aan. Zelf heeft hij al een eerste project gedraaid met de Stichting Rijswijkse Kinderopvang die een bestaand woongebouw geschikt wilde maken voor kinderopvang. Daar kwam verbouw en uitbreiding bij kijken.

“We hebben daar een bouwketenteam van gelijkwaardige partners op gezet met een coördinerend aannemer en een aantal gespecialiseerde aannemers. In kortere tijd, doelmatiger en met minder faalkosten en tegen een lagere prijs is het project uitgevoerd”, vertelt Heijmen.

Wat hem betreft kan de vernieuwing op elk terrein plaatsvinden, upgraden van vakmanschap of leiderschap of implementeren van risicogericht denken bij de uitvoer van complexe projecten onder geïntegreerde contracten.

De resultaten van de inspanningen worden gedeeld met de wereld. “Wij willen bevorderen dat de hele bedrijfstak kan profiteren van wat je kunt bereiken door vernieuwing. Dat wil onder meer zegen dat we de output openstellen voor iedere geïnteresseerde. Volledige transparantie dus over succesvolle, maar ook over de minder succesvolle projecten”, vertelt De Kwaadsteniet.

Voor de financiering denken Heijmen en De Kwaadsteniet aan vier bronnen: betaalde adviesdiensten voor mkb-bedrijven en instellingen, indirecte of directe subsidieprogramma’s, opdrachten van overheid en brancheorganisaties en schenkingen van bedrijven en instellingen die het initiatief een warm hart toedragen.

Inmiddels heeft Building Changes de eerste projecten onder handen gehad. Op hun website zijn de eerste resultaten te zien.

Reageer op dit artikel