artikel

Sensor speurt naar verborgen schade

bouwbreed Premium

Konecranes test met zijn RopeQ-methode hijskabels van kranen. Deze visuele en niet-destructieve methode brengt door middel van inductie alle verborgen mankementen van een kabel aan het licht. Het bedrijf zegt de eerste te zijn die de metingen analyseert met een speciaal programma.

Inductieve methode brengt mankementen aan hijskabel in beeld

De inspectie is niet alleen nodig voor kabels die regelmatig in gebruik zijn. ISO4039 schrijft voor dat de staaldraad moet worden geïnspecteerd als de hijsmachine langer dan drie maanden buiten gebruik is.

Konecranes inspecteert hijskabels door middel van magnetische inductie. Dat kunnen kabels van elk fabrikaat en voor elke toepassing zijn. Om zulke kabels te kunnen inspecteren moet de diameter ervan minimaal 6 en maximaal 40 millimeter zijn. De kraan is tijdens de controle buiten bedrijf. “Wel heft de kraan een kleine last om de kabel onder mechanische spanning te houden”, zegt Versteden. Op het onderblok met de hijshaak wordt een sensor gemonteerd. De sensor omsluit de kabel en al hijsend trekt de kraan de kabel door de sensor.

Meetveld

Het meetveld van de sensor controleert de staalkabel in- en uitwendig gecontroleerd op ongelijkheden. Zulke afwijkingen duiden op verzwakking door slijtage, inwendige breuken, vermoeiing of roestvorming. De software rekent de bevindingen door en brengt ze in beeld. De rapporteurs van Konecranes die het onderzoek uitvoeren, leiden uit de bevindingen de oorzaak van de mankementen af. De meting wordt doorlopend uitgevoerd. “Dit is een periodieke actie en kan tijdens het onderhoud van de kraan worden gedaan”, zegt Versteden.

Hijskabels kunnen als gevolg van niet direct zichtbare ongelijkheden aanleiding geven tot spontane breuk, zegt Arnoud Versteden, manager process cranes & modernisations, van Konecranes uit Rosmalen. “Dit kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden waarbij de last uit de kraan kan vallen.” Bij de normale visuele inspecties van hijskabels wordt volgens Versteden alleen de buitenzijde van de kabel geïnspecteerd, terwijl er ook problemen kunnen zijn met de (niet zichtbare) kern van de kabel.

Versteden omschrijft een hijskabel als “een samengesteld product uit tot wel vierhonderd afzonderlijke staaldraden”. Die draden slijten door buiging en afschaving. Het draagvermogen neemt af naarmate meer van deze draden zijn gebroken. “Met gevolg dat kabels soms als veilig worden geclassificeerd terwijl ze dat niet meer zijn”, zegt Versteden.

Reageer op dit artikel