artikel

Geluidsoverlast door plavuizen vloer in strijd met Bouwbesluit?

bouwbreed

Harde vloerbedekking in een appartement, zoals plavuizen, kan aanzienlijke geluidsoverlast geven voor medebewoners in een appartementencomplex. Vaak zijn er in het huishoudelijk reglement daarover specifieke regels opgenomen, zoals gebruik van geluiddempende materialen. Een geschil daarover wordt dan voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

In de zaak die hier kort wordt besproken, wordt een andere juridische weg bewandeld. De hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, krijgt de vraag voorgelegd of er met het leggen van een plavuizen vloer mogelijk sprake is van een overtreding van het Bouwbesluit 2003.

Volgens de appellant was het college verplicht handhavend op te treden tegen de geluidsoverlast, omdat sprake zou zijn van een overtreding van het Bouwbesluit 2003. Appellant voert onder andere aan dat in het onderzoek ten onrechte niet is getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit 2003 voor nieuwbouw. De geluidsoverlast vanwege de plavuizen vloer is volgens appellant namelijk mede het gevolg van het verwijderen van de dragende muur tussen de keuken en woonkamer. En dat is vergunningverplichtig, waarmee er sprake is van nieuwbouw.

Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak legt de Afdeling bestuursrechtspraak uit dat in geval van het verbouwen van een bouwwerk in beginsel de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit 2003 van toepassing zijn ten aanzien van het gedeelte van het bouwwerk dat wordt veranderd.

Het leggen van een bedekking op een vloer in de vorm van plavuizen betreft echter geen verbouwing van een bouwwerk, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

De vraag of met de plavuizen aan de eisen voor luchtgeluid en contactgeluid wordt voldaan, hoefde daarom niet door het college van burgemeester en wethouders te worden getoetst aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit 2003. De omstandigheid dat ten gevolge van de verwijdering van de muur tussen de keuken en de woonkamer het geluid vanwege de plavuizen vloer zou worden versterkt, maakt dit niet anders.

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak is in dit geval geen sprake van een overtreding van het Bouwbesluit en hoefden burgemeester en wethouders dus ook niet handhavend op te treden.

Reageer op dit artikel