artikel

Daadkracht

bouwbreed

Denk je alles al meegemaakt te hebben, weet de politiek je toch weer te verrassen. Neem Alexander Pechtold van D66. Die roept het kabinet op om de regie weer te nemen en zich niet te laten gijzelen door allerlei akkoorden. Op zich heeft de kunsthistoricus gelijk dat het huidige kabinet stroperig en weinig daadkrachtig optreedt. […]

Denk je alles al meegemaakt te hebben, weet de politiek je toch weer te verrassen. Neem Alexander Pechtold van D66. Die roept het kabinet op om de regie weer te nemen en zich niet te laten gijzelen door allerlei akkoorden.

Op zich heeft de kunsthistoricus gelijk dat het huidige kabinet stroperig en weinig daadkrachtig optreedt. Maar als hij even een college rechten had gevolgd, had hij geweten dat akkoorden tussen kabinet en sociale partners geen vrijblijvende papiertjes zijn die je naar believen al dan niet in het ronde archief kunt stoppen.

Bovendien is het opmerkelijk voor een zichzelf politicus noemende en in zijn algemeenheid verstandige man, dat hem kennelijk ook ontgaan is dat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, waardoor telkens wisselende steun gezocht moet worden. Dat kan in de politiek zijn, maar ook maatschappelijk, waardoor de Eerste Kamer sneller geneigd zal zijn voorstellen te steunen.

Dit laat overigens onverlet dat enige daadkracht in het huidige tijdsgewricht dringend gewenst is. Aangezien dat van dit kabinet niet te verwachten valt, is de conclusie helder. Zo snel mogelijk naar de stembus en niet meer strategisch stemmen zoals vorige keer toen we met dit monstrum opgezadeld werden. Voor de goede orde tegen politici die nog steeds anders denken: dit kabinet was niet wat de kiezers wilden, integendeel.

Intussen is het nog een paar nachtjes slapen voordat we zeker weten welke zegeningen het kabinet dit keer over ons uitstort. Wat er tot nu toe is uitgelekt, stemt nauwelijks vrolijk. Lastenverzwaringen alom en minder geld voor de lagere overheden. De investeringen zullen wel weer de dupe zijn.

Dat geld uit stamrecht bv’s fiscaal vriendelijk kan worden opgehaald, is nauwelijks een stimulans te noemen, net als de uitbreiding van het schenkingsrecht dat een belastingvrije schenking van een ton gaat toestaan mist gebruikt voor een woning. Dankzij de ongekende nivelleringsdrift van dit kabinet, zullen maar weinig mensen zich een dergelijke schenking kunnen veroorloven. Als dat de daadkracht is waar Pechtold om vraagt, laat dan maar zitten.

Reageer op dit artikel