artikel

commentaar/ Isolatie

bouwbreed Premium

Het kabinet moet voor eens en voor altijd duidelijk maken welke gezondheidsrisico’s kleven aan isolatiematerialen. De onduidelijkheid die hierover keer op keer ontstaat, is slecht voor de branche. 


Vorige week kwam pur-schuim negatief in het nieuws. Deze week ging het over steen- en glaswol. Maar dit was zeker niet voor het eerst. Al sinds 1980 gaat het in de publiciteit met enige regelmaat over de risico’s van isolatiemateriaal. Het wordt daarom hoog tijd om klip en klaar in beeld te brengen wat er nu eigenlijk aan de hand is, en hoe we met de risico’s moeten omgaan. Naar aanleiding van TNO-onderzoek naar pur-schuim concludeerde minister Blok deze week: “Het onderzoek heeft geen causale relatie kunnen vinden tussen pur-schuim en gezondheidseffecten, maar deze ook niet kunnen uitsluiten.” Na zo’n polderformulering weet je nog niks. Tegelijkertijd verlangt Blok wel van de branche dat de risico’s worden beperkt via “verscherping van de uitvoeringsrichtlijn” en “uitbreiding van certificering”. Maar als er geen causale relatie is met gezondheidseffecten, waarom dan die extra rompslomp? Als er sprake is van gezondheidsrisico’s, mag daar niet lichtzinnig overheen worden gestapt. Tegelijkertijd is het schadelijk voor de branche als er onduidelijkheid blijft bestaan. Het enige juiste antwoord op de ontstane commotie is daarom een diepgaand, onafhankelijk onderzoek. Bestaande onderzoeken zullen hiervan deel moeten uitmaken. Als uiteindelijk blijkt dat er daadwerkelijk reden is tot zorg, kunnen maatregelen niet uitblijven. Het is te vroeg om deze conclusie nu al te trekken. Maar gezien de grote verduurzamingsoperatie die op stapel staat, kunnen overheid en branche het zich niet veroorloven om de discussie te laten voortslepen. Gezondheidsrisico’s kunnen behalve tot menselijk leed, uiteindelijk leiden tot aansprakelijkheidsstellingen en slepende juridische procedures. Daar zit niemand op tewachten.

Reageer op dit artikel