artikel

Verduurzaming voor goedkope huurhuizen

bouwbreed

Verduurzaming voor goedkope huurhuizen

De Stroomversnelling, het plan om 111.000 huurwoningen om te bouwen tot energienotaloze woningen, is niet voor alle woningen geschikt. Omdat ze te oud zijn, of omdat er geen mogelijkheden zijn voor energieopwekking aan de woning. Voor die woningen stelt FNV Bouw, ondertekenaar van de Stroomversnelling, een oplossing voor.

De Stroomversnelling is in de kern het plan van een viertal woningcorporaties én vier bouwbedrijven. Door het grootschalig aan te pakken verwachten de partners het proces en de toegepaste technieken zozeer te kunnen stroomlijnen dat de ingrepen rendabel worden. Allereerst voor die groep van 111.000 woningen, maar vervolgens voor een groter aantal. De schaalgrootte is nodig om de aanpak rendabel te maken. Een uitgangspunt is, dat de woonlasten na de verduurzaming niet hoger mogen liggen dan nu. Voor FNV Bouw is dat belangrijk, omdat veel mensen in deze tijd niet zitten te wachten op extra kostenstijgingen. Een bij-effect van de grootschalige aanpak is, dat er ook een substantieel aantal banen ontstaat. Het EIB heeft dat becijferd op 9000 banen voor de totale opdracht, dus rond 2000 banen per jaar. Goede banen, dat hebben we expliciet in het plan laten opnemen. Daarmee is de crisis in de bouw niet weg, maar het draagt wel bij aan een oplossing.

Buiten de boot

In al die euforie zou je haast vergeten dat het een project met een beperkte reikwijdte is. In Nederland staan zo’n 7 miljoen woningen, dus 111.000 betekent, naar boven afgerond, 1,59 procent van de hele woningvoorraad. Een terechte prioriteit voor de verdere uitwerking van de Stroomversnelling is een soortgelijk plan voor de particuliere woningbezitters, waaronder de VvE’s. Maar bij de woningcorporaties valt nog een hele categorie woningen buiten de boot. Dat zijn de woningen die een relatief grote investering vragen en óók nog weinig mogelijkheden hebben voor eigen energieopwekking. Daaronder vallen in ieder geval grote aantallen oudere, kleine, goedkope sociale huurwoningen. Het gaat om bijna 800.000 woningen die energielabel F of G zouden krijgen. Voor het overgrote deel worden ze bewoond door mensen met een niet al te ruim inkomen en (voor zover werkend) een onzekere positie op de arbeidsmarkt. Een groep mensen waar FNV Bouw zich zorgen over maakt.

Stel nu, dat in het Energieakkoord is afgesproken relatief minder energiebelasting te heffen naarmate je label beter is, dan zijn de bewoners van die oudere, kleine, goedkope sociale huurwoningen de klos: ze mogen betalen maar hebben geen kans om hun energiekosten terug te brengen. Dat leidt onmiddellijk tot negatieve koopkrachteffecten voor mensen die hun marges de afgelopen jaren al hebben zien verdwijnen als sneeuw voor de zon. Een voorbeeld: het Nibud berekende kortgeleden dat een bijstandsgezin met twee kinderen maandelijks nog 5 euro over heeft voor sociale participatie (sport of schoolreisjes). Over die mensen hebben we het.

De enige mogelijkheid voor individuele huurders is meedoen met een zonnepark of energiecoöperatie elders, en dat laten verrekenen met de energienota.

Vicieuze cirkel

Maar op die manier kun je verduurzamende maatregelen en energieopwekking niet koppelen. Een woningcorporatie kan niet de huur verhogen als de bewoner zijn energierekening omlaag brengt via een zonneparkconstructie. Dat betekent dat een woningcorporatie voor isolatiemaatregelen aan de woning zelf niets terugkrijgt. Dus zal de woningcorporatie minder gaan isoleren, en de bewoners zullen bovendien lang niet allemaal lid kunnen worden van een energiecoöperatie. Dat vraagt ook een investering immers, en bovendien staat het idee van een zonnepark nog in de kinderschoenen.

Verrekenen

Daarom is het goed als het de verhuurders mogelijk wordt gemaakt duurzame energie elders op te wekken en die te verrekenen met de energienota van deze categorie huurwoningen. Nu is dat niet toegestaan. Ons voorstel, een oproep aan de verantwoordelijke ministers, is dit: 

• Sta corporaties toe duurzame energie efficiënt en goedkoop op te wekken en toe te leveren uitsluitend ten behoeve van het woninggebonden gebruik van huurders.

• Eis van woningcorporaties gecombineerde maatregelen ten behoeve van die woningen: energiebesparende maatregelen, zo veel mogelijk energieopwekking aan de woning zelf en ten slotte de opwekking elders – als laatste onderdeel.

• Zorg op die manier voor inkomenszekerheid voor de bewoners, zorg dat hun energierekening de komende jaren niet verder oploopt door factoren waarop ze geen invloed kunnen uitoefenen.

Voor FNV Bouw zijn de koopkrachteffecten voor de laagste inkomens zeer belangrijk als toetssteen voor nieuw energiebeleid. Laat de meest kwetsbare mensen in Nederland niet de rekening van het energiebeleid betalen!

Reageer op dit artikel