artikel

Robot ‘spoelt’ gebouw weg

bouwbreed Premium

‘Spoelt u maar’ wordt een gevleugelde uitdrukking in de sloperij als het aan Omer Haciomeroglu ligt. De industrieel ontwerper van het Zweedse Umeå Institute of Design werkt aan een robot die met waterkracht beton van wapening scheidt en als slurrie opzuigt. Het puin wordt op locatie geschikt gemaakt voor hergebruik. De machine zou over een kleine vier jaar op de markt kunnen komen.

– Slopen met waterkracht is geen nieuwe techniek, zegt Omer Haciomeroglu. Het bijzondere van de Eroder of ERO zoals hij zijn machine noemt zit onder meer in het hergebruik van het water. “Daarvan gaat niets verloren.” Een andere bijzonderheid vormen de omnidirectionele rupsen waarmee de machine rijdt. “Met deze rupsen kan de machine ten opzichte van het werkstuk haakse bewegingen maken”, zegt Haciomeroglu. Het rijwerk houdt de ERO zodanig stabiel dat die zonder stempels toekan.

Het prototype werkt met een giek met een horizontaal bereik van 2,70 meter en een verticaal bereik van 3,70 meter. Op de kop van de giek zit een soort douchekop annex stofzuigermond die tegen een betonnen wand wordt gedrukt. De ERO spuit via de douchekop water onder hoge druk in de haarscheuren die in elk betonnen oppervlak zitten. Het water blaast het beton van de wapening. Zo ontstaat een mengsel van water en materiaal dat via de stofzuigermond wordt afgevoerd. De locatie blijft daardoor nagenoeg droog.

Filters scheiden uit de stroom het schone gebroken puin af, waarna het automatisch in big bags wordt verpakt voor hergebruik; bijvoorbeeld als hoogwaardige fractie in een mobiele centrale die op dezelfde locatie beton maakt voor het nieuwbouwproject waarvoor het bestaande bouwwerk moet wijken. Het water wordt weer opnieuw gebruikt. “Dat geldt in beginsel ook voor de wapening, omdat die schoon en onbeschadigd achterblijft”, zegt Haciomeroglu. “Op die manier kunnen alle dragende delen van een gebouw worden hergebruikt.”

De ERO is een robot die aan de hand van een programma automatisch een gebouw ‘wegspoelt’. Zulke software bestaat nog niet maar die is volgens de ontwerper vrij makkelijk te maken. “De markt biedt inmiddels een ruime keuze aan besturingsprogramma’s voor onder meer industriële robots.” Hetzelfde geldt voor het aanbod aan centrifuges die granulaat scheiden van water.

Overgedimensioneerd

De verpakkingsmachine die het gebroken puin in bigbags stort, is tevens een aggregaat dat zuigkracht opwekt om het afkomende mengsel af te voeren en genereert elektriciteit. In de afvoer van de ERO zijn dynamo’s gemonteerd die uit turbulentie elektriciteit maken. “De energievoorziening is overgedimensioneerd”, zegt de ontwerper. “Over het geheel genomen zal de complete installatie minder stroom verbruiken dan wordt opgewekt.”

Ook daarmee wijkt de machine volgens hem sterk af van het materieel dat nu voor sloopwerk wordt gebruikt. “Machinisten bedienen nu handmatig zwaar materieel van verschillende grootte wat veel energie verbruikt om een betonnen constructie te vermorzelen”, zegt Haciomeroglu. Er wordt volgens hem veel overlast veroorzaakt om laagwaardige restproducten te maken.

Tot nog toe bestaat de ERO alleen in de vorm van een digitaal gevisualiseerd concept. De Zweedse machinebouwer Atlas Copco Rockdrills was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het concept. De fabrikant laat daar volgens de onwerper geen rechten op gelden. Over een eventuele productie laat de producent zich nog niet uit. Haciameroglu De machine en de afzonderlijke delen zijn nog niet gepatenteerd.

Projectgegevens

kkkkkkkkkkkkkk

Reageer op dit artikel